Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa temeljnim značajkama terorizma kao najveće prijetnje miru i sigurnosti u svijetu. Upoznati ih sa terorističkim organizacijama i metodama njihovog djelovanja, prezentirati studentima primjere terorističkih akcija uz naglasak i na nekonvencionalni terorizam. Razjasniti pojmove i suštinu diverzija i sabotaža. Omogućiti studentima da se upoznaju s osnovnim pravilima menedžmenta u vođenju zaštite i spašavanja u slučaju terorizma.

Sadržaj predmeta:

Pojam i povijesni razvoj terorizma. Suvremeni terorizam – asimetrične prijetnje. Pojavni oblici i metode suvremenog terorizma. Teroristička sredstva i oprema. Nuklearno-kemijsko-biološki terorizam. Terorističke organizacije i načela djelovanja. Globalizacija suvremenog terorizma i organizirani kriminal. Tehnike i metode borbe protiv terorizma. Krizno upravljanje i teroristička prijetnja. Republika Hrvatska i terorističke prijetnje.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za prepoznavanje naravi terorizma, diverzija i sabotaža. Biti će osposobljeni za sudjelovanje u procesu prevencije i zaštite od terorističkih djelovanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati moguće prijetnje iz segmenta globalnih asimetričnih ugrožavanja 2. Kategorizirati nositelje mogućeg terorističkog napada 3. Formulirati sadržaje protuterorističke aktivnosti 4. Integrirati elemente terorističke prijetnje i sadržaje protuterorističke aktivnosti 5. Procijeniti elemente koji utječu na učinkovitost protuterorističkog djelovanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine