Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz teorije pouzdanosti tehnoloških sustava.

Sadržaj predmeta:

Filozofija sigurnosti tehnoloških sustava. Sigurnosne razine. Pasivni i aktivni sigurnosni sustavi. Rezervni sigurnosni sustavi. Osnovi teorije pouzdanosti. Pouzdanost komponente. Pouzdanost sustava. Srednje vrijeme do kvara. Sustavi s obnavljanjem. Srednje vrijeme obnavljanja. Organizacija sustava pogonske sigurnosti. Sustavi pripravnosti u tehnološkom postrojenju. Sustavi pripravnosti u užem i širem okruženju tehnološkog postrojenja.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za prepoznavanje teorije pouzdanosti tehnoloških sustava, organizacije pogonske sigurnosti i sustava pripravnosti u tehnološkom postrojenju.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primjenjivati sigurnosne razine na tehnološke sustave 2. Obrazložiti osnove teorije pouzdanosti 3. Definirati koncept srednjeg vremena do kvara tehnološkog sustava 4. Analizirati srednje vrijeme do obnavljanja sustava 5. Primijeniti stečena znanja u analizi sustava pripravaosti u tehnološkom postrojenju Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija