Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Razumijevanje osnova logistike i sigurnosnih aspekata logističkog procesa. Upoznavanje s pristupom planiranju i upravljanju logističkom potporom i njenom sigurnošću u kriznim situacijama. Specifičnosti provedbe logističke operacije u kriznim situacijama. Važnost logistike u prihvatu i pružanju međunarodne pomoći. Osposobljavanje za planiranje i upravljanje logističkom potporom u realizaciji zadaća civilne zaštite s naglaskom na upravljanju logističkim centrima i robnim pričuvama u kriznim uvjetima.

Sadržaj predmeta:

Definiranje pojmova. Podjela logistike u odnosu na funkcije procesa. Planiranje i provedba logističkih operacija u kriznim uvjetima. Planiranje i upravljanje logističkom potporom. Čimbenici logističke potpore. Ugroze i rizici pri transportu i skladištenju robe. Logistička podrška u odnosu na vrstu ugroza. Logistički centri i robne rezerve. Logistika u vježbama i operativnim akcijama (norme). Logistika u postupku traženja, prihvata i pružanja međunarodne pomoći. Međunarodne organizacije i agencije. Logistika u EU (iskustva).

Kompetencije:

Studenti stječu znanja neophodna za razumijevanje logističkog procesa i njegovih sigurnosnih aspekata. Stječu znanja za planiranje i upravljanje logističkom potporom u kriznim situacijama kao i logističkom potporom u postupku traženja, primanja i pružanja međunarodne pomoći. Studenti će moći pripremati planske dokumenate uz upravljanje logističkom potporom u kriznim uvjetima za provođenje mjera civilne zaštite kao i logističkom potporom za sanaciju posljedica te će biti će osposobljeni za upravljanje logističkim centrima i robnim pričuvama.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati i prepoznati potrebe za planiranjem logističkih operacija u kriznim uvjetima 2. Planirati provođenje logističkih operacija i pružanje potrebne logističke potpore u kriznim uvjetima 3. Povezati aktivnosti i djelovanje državnih upravnih organizacija i institucija i nevladinih udruga u realizaciji logističkih operacija 4. Provesti aktivnosti na planiranju i uspostavi privremenog šatorskog naselja za smještaj ugroženog i stradalog stanovništva 5. Upravljati procesom traženja i prihvata međunarodne pomoći kroz osiguranje logističke potpore za provedbu logističkih operacija 6. Planirati sigurnosni aspekt u provođenju logističke potpore za izvođenje logističke operacije Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći i usvojene komunikacijske vještine - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja