Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o tehnologijama koje se primjenjuju u proizvodnji i održavanju zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Teorijski pokazatelji stanja tehničkih sustava. Mehanizmi trošenja i mjere za povećanje otpornosti na trošenje. Materijali u zrakoplovstvu. Tehnike ispitivanja materijala i konstrukcija metodama bez razaranja (penetranti, ultrazvuk, vrtložne struje, radiografija). Tehnike sklapanja i rasklapanja. Zavareni, lemljeni i lijepljeni spojevi u zrakoplovstvu. Dijelovi za spajanje, učvršćenje i osiguranje na zrakoplovu (zakovice, vijci, svornjaci, matice, podloške, rascjepke, žice za osiguranje, brtve, spojnici). Izvedba steznih spojeva. Oblikovanje, spajanje i pregled cijevi na konstrukciji zrakoplova. Tehnologije popravka i izrade dijelova od kompozitnih materijala. Pojam, vrste i oblici korozije. Uzroci i posljedice korozije, otklanjanje produkata korozije i mjere zaštite od korozije.

Kompetencije:

Identificiranje i povezivanje različitih tehnologija koje se primjenjuju na konstrukciji zrakoplova. Klasificiranje pokazatelja i metoda ispitivanja stanja tehničkih sustava. Analiziranje i integriranje dijelova i spojeva na konstrukciji zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati pokazatelje stanja tehničkih sustava 2. Usporediti materijale koji se primjenjuju na konstrukciji zrakoplova 3. Klasificirati tehnike sklapanja i rasklapanja, konstrukcije i elemenata sistema zrakoplova 4. Kombinirati postupke zavarivanja, lemljenja i lijepljenja 5. Analizirati procese korozije i kombinirati mjere za zaštitu od korozije Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa održavanje zrakoplova: - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primijeniti standardne postupke vaganja i proračuna centra težišta zrakoplova i povezati projektirane performanse zrakoplova sa proračunom centra težišta zrakoplova i usporediti sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova vezane uz proces održavanja zrakoplova, zadaća održavanja i uvjeta održavanja - razlikovati odgovornosti uz proces održavanja zrakoplova, zadača održavanja i uvijeta održavanja