Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o arhitekturi zrakoplovnih sustava, međusobnoj povezanosti i sustavu praktičnog održavanja zrakoplovnog sustava.

Sadržaj predmeta:

Opća podjela zrakoplova. Osnovni dijelovi zrakoplova. Podjela zrakoplovnih sustava. Oprema putničke kabine i oprema zrakoplova u slučaju nužde. ATA-31 sustavi za obavještavanje posade zrakoplova o radu zrakoplovnih sustava. Sustavi za upozorenje o neispravnosti zrakoplova i uvjeta letenja koji ugrožavaju sigurnost zrakoplova. ATA-24 Opis rada i dijelova električnog sustava zrakoplova. Vrste izvedbi električnog sustava zrakoplova. Baterije i istosmjerni sustav električne energije. Vanjski priključci električne energije zrakoplova. Zaštita generatora istosmjerne i izmjenične struje. Shematski prikaz različitih izvedbi električnog sustava zrakoplova. ATA-33 Podjela svjetala na zrakoplovu. Vanjska svijetla. Unutarnja svijetla i svijetla za slučaj nužde. Svijetla za razonodu putnika. ATA-05 Obavezne oznake na zrakoplovu ATA-28 Dijelovi gorivnog sustava i goriva. Primjer gorivnog sustava suvremenih zrakoplova. ATA-29 Hidrauličke pumpe i pokretači. Sustav hidraulike na zrakoplovu s dva motora. Hibridni hidraulički pokretači. ATA-32 Opis osnovnih dijelova podvozja zrakoplova. Osnovni primjeri sustava električnog i hidrauličkog uvlačenja i izvlačenja podvozja zrakoplova. Sustav za kontrolu položaja podvozja zrakoplova. Sustav za kočenje, automatsko kočenje i alternativno. ATA-36 upoznavanje s dijelovima i izvorima sustava pneumatike na zrakoplovu. ATA-21 Grijanje, provjetravanje i klimatizacija zrakoplova. Opis rada 'Aircycling machine' i rad sustava za klimatizaciju. Tlačenje kabine i opis rada sustava za držanje kabine pod tlakom. ATA-35 Kisik za posadu i putnike za zrakoplov. Sustav za upozorenje putnika u slučaju gubitka tlaka kabine na visini. ATA-27 Podjela komandi zrakoplova prema osi na koju djeluju. Sustav za hidrauličko pokretanje komandi. Sustav pokazivanja položaja komandi. ATA-31 Podjela sustava za zaštitu od leda i kiše. Osnovni dijelovi sustava i prikaz sustava za odleđivanje krila s gumenim oblogama za napuhavanje i s toplim zrakom. ATA-26 opis sustava za požar. Prikaz sustava za gašenje požara za motor i za putničku i prtljažnu kabinu aviona. ATA-72 Podjela motora prema vrsti potiska koji daju i dijelovi motora. Sustav za podmazivanje i sustav zraka motora. Sustav za pokretanje motora. ATA-72 Sustav za kontrolu goriva FADEC (full authority digital engine control). Prikaz parametara motora u pilotskoj kabini i sustavi koji omogućuju praćenje rada motora u sustavu tehničkog održavanja motora. Sustav za obavještavanje i upozorenje o radu motora. ATA-23 Vrsta i opis komunikacijskih sustava na zrakoplovu. Sustavi za obavještenje i razonodu putnika. Sustavi za komunikaciju u avionu i između postaja na zemlji i aviona. Sustavi za nadzor rada zrakoplova. ATA-34 Opća podjela navigacijskih sustava. Pasivni i aktivni sustavi za navigaciju zrakoplova. Sustavi za nadzor i praćenje zrakoplova. Sustavi za zaštitu zrakoplova od udesa i manevara zrakoplova iznad performansi zrakoplova. Principa 'fly by-wire' i klasičnog upravljanja zrakoplova. Opis rada 'flight management guidance'' sustava za automatsko upravljanje zrakoplova i klasičnog auto-pilot sustava.

Kompetencije:

Poznavanje načela konstrukcije arhitekture sustava na zrakoplovu, načela rada i međusobne povezanosti sustava zrakoplova. Razumijevanje shema i arhitekture sustava u cilju otkrivanja mogućih grešaka i preventivnog održavanja sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati principe konstruiranja arhitekture i blok sheme sustava zrakoplova 2. Objasniti rad sustava koristeći nacrte i sheme sustava 3. Objasniti međuovisnost pojedinih sustava i njihov utjecaj na tehničku ispravnost zrakoplova 4. Analizirati trendove rada sustava i na osnovu toga dati korektivne akcije za korektivno otklanjanje grešaka 5. Koristiti terminologiju koja se koristi u priručnicima na engleskom tehničkom jeziku. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumjevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku