Ects: 3
Predavanja: 3
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje potrebnog znanja u održavanju zrakoplova s pozicije sigurnosnog aspekata u zrakoplovstvu.

Sadržaj predmeta:

Uloga ICAO-a, aneksi ICAO-a. Uloga EASA-e, zemlje članice EASA-e. Pravilnici Part-145, Part-66, Part-147 i Part-M te njihova međusobna povezanost. Povezanost s civilnim vlastima zemalja nečlanica EASA-e. PART-66 - Licencirano osoblje u održavanju zrakoplova – detaljno razumijevanje PART-66. PART-145 - Ovlaštena organizacija za održavanje zrakoplova – detaljno razumijevanje PART-145. EU-OPS – Komercijalno operiranje zrakoplova. Air Operators Certificates (AOC), odgovornost operatora, dokumenti na zrakoplovu. Certifikacija zrakoplova, tehnički zahtjevi CS 23/25/27/29, certifikacija tipa, dodatna certifikacija tipa. Part-21 – Ovlaštena organizacija za Design/proizvodnju zrakoplova i dijelova. Certificate o plovidbenosti, registracija zrakoplova, certifikat o buci, vaganje zrakoplova, dozvola za rad radio stanice. Part-M – detaljno razumijevanje PART-M. 28.11.2003 L 315/106 Official Journal of the European Union EN Level A B1 B2 B3 C Program održavanja, inspekcije, MMEL, AD, SB, servisne informacije proizvođača, modifikacije i popravci. Dokumentacija održavanja, MM, SRM, IPC Kontinuirana plovidbenost, probni let, ETOPS, AWO, CAT II/III

Kompetencije:

Poznavanje propisa iz upravljanja održavanjem zrakoplova, održavanja zrakoplova, izdavanja certifikata, zahtjeva na plovidbenost zrakoplova i sigurnosti letenja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pojasniti propise zračne plovidbe koji se odnose na održavanje zrakoplova, a koje propisuje The International Civil Aviation Organization- ICAO i The European Aviation Safety Agency - EASA 2. Integrirati zahtjeve za održavanjem zrakoplova s pozicije operatora i organizacije za održavanje 3. Opisati i analizirati status tehničke plovidbenosti zrakoplova (Airworthiness review) 4. Analizirati i usporediti program održavanja zrakoplova u floti operatora s zahtijevima regulative. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - razlikovati odgovornosti uz proces održavanja zrakoplova, zadača održavanja i uvijeta održavanja