Ects: 4
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o osnovnim sustavima mlaznih motora zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Zrakoplovni mlazni motori - osnove. Planovi konstrukcije i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turboosovinskih i elisnomlaznih motora. Karakteristike motora. Efikasnost motora. Glavni dijelovi. Uvodnik. Kompresor, Komora za izgaranje. Turbinska sekcija. Rad i karakteristike različitih tipova lopatica i turbina. Ispuh. Smanjenje buke motora. Zračni sustavi. Elektronska kontrola motora i sustavi za miješanje goriva i zraka. Sustavi za pokretanje i paljenje motora. Sustav za povećanje snage. Maziva i goriva. Svojstva i specifikacije. Dodaci gorivu. Sustavi za podmazivanje. Elisnomlazni motori. Turbinski motori za pogon helikoptera. Pomoćni izvor snage (APU). Praćenje parametara motora i rad na zemlji. Skladištenje motora i zaštita.

Kompetencije:

Znanja o radu zrakoplovnih mlaznih motora, performansama i konstrukciji motora. Sposobnost primjene stečenih znanja u tehnologiji održavanja mlaznih motora.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati osnovne pojmove vezane za rad mlaznih motora: Potisak, specifična potrošnja goriva, brzina vrtnje motora, stupanj povećanja tlaka motora, BPR, EPR, i slično 2. Objasniti princip rada i osnovne karakteristike mlaznih motora te identificirati sličnosti i razlike za različite vrste mlaznih motora: Turbomlazni motori, elisno mlazni motori, vratilno mlazni, optočni mlazni motori, jednovratilni, dvovratilni, jednostrujni, dvostrujni, i slično 3. Izračunati potisak mlaznog motora, specifičnu potrošnju goriva, snagu elisno mlaznog motora, toplinski stupanj iskoristivosti 4. Identificirati glavne dijelove motora i objasniti promjenu parametara u svakom glavnom dijelu motora (npr. brzine, tlaka i temperature) 5. Objasniti princip rada, skicirati i opisati shemu sustava motora, npr. sustava za napajanje gorivom, sustava za podmazivanje, sustava za pokretanje i paljenje motora i slično 6. Zaključiti o ispravnosti rada motora te identificiratii osnovne indikacije neispravnosti motora 7. Objasniti parametre za praćenje rada motora 8. Analizirati skladištenje motora i zaštitu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Razumjeti zrakoplovne propise, te zakonske obveze i odgovornosti vezano uz plovidbenost, operacije i održavanje zrakoplova i sustava -Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument -Opisati načine održavanja zrakoplovnih motora prema MSG2 i MSG3 metodologiji -Opisati elemente ECTM (ECM) programa održavanja motora -Opisati i identificirati pojedinačne elemente i cjelinu: konstrukcije, svih sustava zrakoplova i pogonskih grupa zrakoplova -Opisati i primijeniti standardne postupke održavanja i standardnu praksu iz domene redovnog servisiranja, popravaka instalacija i strukture zrakoplova -Primijeniti i tumačiti Listu minimalne opreme (MEL) -Povezati projektirane performanse zrakoplova sa uvjetima i ograničenjima u kojima se odvija realna operacija zrakoplova -Analizirati elemente koje je potrebno ugraditi u program održavanja zrakoplova -Razlikovati razne vrste radnih zadataka (task) i njihovu primjenu