Ects: 4
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o osnovnim sustavima mlaznih motora zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Zrakoplovni mlazni motori - osnove. Planovi konstrukcije i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turboosovinskih i elisnomlaznih motora. Karakteristike motora. Efikasnost motora. Glavni dijelovi. Uvodnik. Kompresor, Komora za izgaranje. Turbinska sekcija. Rad i karakteristike različitih tipova lopatica i turbina. Ispuh. Smanjenje buke motora. Zračni sustavi. Elektronska kontrola motora i sustavi za miješanje goriva i zraka. Sustavi za pokretanje i paljenje motora. Sustav za povećanje snage. Maziva i goriva. Svojstva i specifikacije. Dodaci gorivu. Sustavi za podmazivanje. Elisnomlazni motori. Turbinski motori za pogon helikoptera. Pomoćni izvor snage (APU). Praćenje parametara motora i rad na zemlji. Skladištenje motora i zaštita.

Kompetencije:

Znanja o radu zrakoplovnih mlaznih motora, performansama i konstrukciji motora. Sposobnost primjene stečenih znanja u tehnologiji održavanja mlaznih motora.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati osnovne pojmove vezane za rad mlaznih motora: Potisak, specifična potrošnja goriva, brzina vrtnje motora, stupanj povećanja tlaka motora, BPR, EPR, i slično Objasniti princip rada i osnovne karakteristike mlaznih motora te identificirati sličnosti i razlike za različite vrste mlaznih motora: Turbomlazni motori, elisno mlazni motori, vratilno mlazni, optočni mlazni motori, jednovratilni, dvovratilni, jednostrujni, dvostrujni, i slično 2. Izračunati potisak mlaznog motora, specifičnu potrošnju goriva, snagu elisno mlaznog motora, toplinski stupanj iskoristivosti 3. Objasniti princip rada, skicirati i opisati shemu sustava motora, npr. sustava za napajanje gorivom, sustava za podmazivanje, sustava za pokretanje i paljenje motora i slično 4. Objasniti parametre za praćenje rada motora, ispravnosti rada motora te identificiratii osnovne indikacije neispravnosti motora 5. Analizirati skladištenje motora i zaštitu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova