Ects: 5
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o osnovnim sustavima klipnih motora zrakoplova. Upoznavanje posebnosti konstrukcije i održavanja zrakoplovnih klipnih motora.

Sadržaj predmeta:

Osnove zrakoplovnih klipnih motora. Radni ciklusi, stupanj kompresije. Vrste motora i redoslijed paljenja. Performanse motora. Čimbenici koji utječu na snagu motora. Smjesa goriva, pretpaljenje. Konstrukcija motora. Kućište motora, radilica, bregasto vratilo. Klipovi i cilindri. Spojno polužje, usis, ispuh. Sustav ventila. Reduktor propelera. Sustav goriva, rasplinjači, izravno ubrizgavanje goriva. Sustav paljenja. Ispuh i rashladni sustav. Maziva i goriva. Sustav podmazivanja. Praćenje parametara motora i rad na zemlji. Pregled motora i komponenata prema kriterijima proizvođača. Skladištenje motora i zaštita. Konzerviranje i dekonzerviranje motora i motornih komponenata i sustava. Osnove teorije elise. Konstrukcija elise. Kontrola koraka elise. Sustavi elise (Sustav za sinkronizaciju i sinkrofazaciju elise, Sustav protiv zaleđivanja elise i sustav za odleđivanje elise, itd.) Održavanje elise, skladištenje i konzerviranje elise.

Kompetencije:

Znanja o radu zrakoplovnih klipnih motora, performansama i konstrukciji motora. Sposobnost primjene stečenih znanja u tehnologiji održavanja klipnih motora.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati osnovne pojmove vezane za rad klipnih motora: Snaga motora, okretni moment, specifična potrošnja goriva, brzina vrtnje motora, stupanj kompresije, radni volumen, kompresijski volumen, oktanski broj goriva, bogatstvo smjese i snagu motora i specifičnu potrošnju goriva, bogatstvo smjese, toplinski stupanj iskoristivosti 2. Objasniti princip rada, identificirati razliku između idealnog i realnog ciklusa, definirati mehaničke gubitke u motoru 3. Opisati glavne dijelove motora, povezati glavne dijelove motora u sklopove, primjerice motorni mehanizam, razvodni mehanizam i slično 4. Analizirati principe rada, skicirati i objasniti shemu sustava motora, npr. gorivnog sustava, ispuha i rashladnog sustava, sustava za podmazivanje. 5. Objasniti konstrukciju i sustave elise, definirati kontrolu koraka elise, analizirati način održavanja skladištenja i konzerviranja elise Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova