Ects: 5
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o osnovnim sustavima klipnih motora zrakoplova. Upoznavanje posebnosti konstrukcije i održavanja zrakoplovnih klipnih motora.

Sadržaj predmeta:

Osnove zrakoplovnih klipnih motora. Radni ciklusi, stupanj kompresije. Vrste motora i redoslijed paljenja. Performanse motora. Čimbenici koji utječu na snagu motora. Smjesa goriva, pretpaljenje. Konstrukcija motora. Kućište motora, radilica, bregasto vratilo. Klipovi i cilindri. Spojno polužje, usis, ispuh. Sustav ventila. Reduktor propelera. Sustav goriva, rasplinjači, izravno ubrizgavanje goriva. Sustav paljenja. Ispuh i rashladni sustav. Maziva i goriva. Sustav podmazivanja. Praćenje parametara motora i rad na zemlji. Pregled motora i komponenata prema kriterijima proizvođača. Skladištenje motora i zaštita. Konzerviranje i dekonzerviranje motora i motornih komponenata i sustava. Osnove teorije elise. Konstrukcija elise. Kontrola koraka elise. Sustavi elise (Sustav za sinkronizaciju i sinkrofazaciju elise, Sustav protiv zaleđivanja elise i sustav za odleđivanje elise, itd.) Održavanje elise, skladištenje i konzerviranje elise.

Kompetencije:

Znanja o radu zrakoplovnih klipnih motora, performansama i konstrukciji motora. Sposobnost primjene stečenih znanja u tehnologiji održavanja klipnih motora.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati osnovne pojmove vezane za rad klipnih motora: Snaga motora, okretni moment, specifična potrošnja goriva, brzina vrtnje motora, stupanj kompresije, radni volumen, kompresijski volumen, oktanski broj goriva, bogatstvo smjese i slično 2. Objasniti princip rada, identificirati razliku između idealnog i realnog ciklusa, definirati mehaničke gubitke u motoru 3. Izračunati snagu motora i specifičnu potrošnju goriva, bogatstvo smjese, toplinski stupanj iskoristivosti 4. Definirati osnovne performanse motora 5. Identificirati glavne dijelove motora, povezati glavne dijelove motora u sklopove, primjerice motorni mehanizam, razvodni mehanizam i slično 6. Analizirati principe rada, skicirati i objasniti shemu sustava motora, npr. gorivnog sustava, ispuha i rashladnog sustava, sustava za podmazivanje, itd. 7. Objasniti konstrukciju i sustave elise, definirati kontrolu koraka elise, analizirati način održavanja skladištenja i konzerviranja elise 8. Zaključiti o ispravnosti rada motora te identificirati neispravnosti u eksploataciji Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument -Opisati načine održavanja zrakoplovnih motora prema MSG2 i MSG3 metodologiji -Opisati elemente ECTM (ECM) programa održavanja motora -Izraditi bazični program održavanja zrakoplova sukladno MPD, odnosno poglavlju 05 priručnika o održavanju zrakoplova -Primijeniti i tumačiti Listu minimalne opreme (MEL) -Opisati program praćenja pouzdanosti, izraditi izvještaj o pouzdanosti zrakoplova, te proračunati alert vrijednosti -Povezati projektirane performanse zrakoplova sa uvjetima i ograničenjima u kojima se odvija realna operacija zrakoplova -Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku