Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz aerodinamike zrakoplova o mehanici leta neophodnih za osposobljavanje za rad u području eksploatacije i održavanja.

Sadržaj predmeta:

Temeljne postavke aerodinamike: jednadžbe stanja, očuvanja mase i količine gibanja, prvi zakon termodinamike, jednadžba izentropskog strujanja, energetska jednadžba, brzina zvuka, izentropsko strujanje, nadzvučno strujanje, mlaznice. Otpor trenja: laminarni, turbulentni i miješani granični sloj. Tanki profili pod malim napadnim kutom: geometrija, aerodinamički koeficijenti, nestlačivo optjecanje, nesimetrični profili, baza podataka o profilima, utjecaj stlačivosti, princip superpozicije, kritičan Ma, superkritični profili. Nadzvučno optjecanje: Machov konus, aerodinamički koeficijenti ploče. Konačno krilo: geometrija, utjecaj krajeva, uzgon, inducirani otpor, zakrilca i pretkrilca, upravljačke površine. Tijelo. Statička stabilnost: uzgon zrakoplova, moment propinjanja zrakoplova, ravnotežni let, statička stabilnost, neutralna točka, granice središta mase, zglobni moment, utjecaj slobodnog kormila visine na neutralnu točku, sila na palici. Horizontalnim let: režim leta, potreba sila (snaga), raspoloživa sila (snaga), ovojnice, dolet (elisni i mlazni pogon), trajanje leta (elisni i mlazni pogon). Penjanje: BRC i BAC, vrijeme i potrošnja u penjanju. Spuštanje: dolet i kut. Horizontalni zaokret: polumjer, kutna brzina, opterećenje. Vertikalni zaokret: polumjer, kutna brzina opterećenje. Polijetanje i slijetanje: tehnika polijetanja, duljina zalijetanja, duljina polijetanja, opis slijetanja, spuštanje, kočenje. Ukupna energija: energetska visina, specifična snaga zrakoplova, područje uporabe zrakoplova. Ispitivanje zrakoplova: točnost mjerenja, pripreme i izvješća mjerenja, mjerenja sa zemlje (teodolitska i radarska), mjerenja na letjelici (brzine, kuta, temperature). Eksperimentalno određivanje polare, BRC, sloma uzgona. Ispitivanje polijetanja i slijetanja.

Kompetencije:

Usvojena temeljna znanja iz aerodinamike i mehanike leta primjenjiva u području održavanja zrakoplova. Osposobljenost za rad na planiranju letova u odjelu "performanse" zrakoplovne kompanije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti vrste aerodinamičkog profila u odnosu o brzini i zvuku. 2. Pojasniti aerodinamičke karakteristike tijela u ovisnosti o brzini zvuka. 3. Opisati aerodinamičke sile elise i profil i sile uzgona i otpora 4. Pojasniti performanse aviona i sile koje djeluju u horizontalnom letu i pri promjeni položaja zrakoplova u letu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primijeniti standardne postupke vaganja i proračuna centra težišta zrakoplova i povezati projektirane performanse zrakoplova sa proračunom centra težišta zrakoplova i usporediti sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova vezane uz proces održavanja zrakoplova, zadaća održavanja i uvjeta održavanja - riješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova