Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o sustavu održavanja zrakoplova i provjerama ispravnosti sustava zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Logistika održavanja zrakoplova. Materijalna potpora, nabava, skladištenje i transport dijelova, tehnički ugovori o održavanju, informacijski sustavi. Troškovi održavanja zrakoplova. Specifični postupci održavanja. Težište, izračun položaja i uravnoteženje, upotreba odgovarajućih dokumenata. Priprema zrakoplova za vaganje. Vaganje zrakoplova. Rukovanje zrakoplovom i skladištenje. Vuča zrakoplova i taksiranje, pripadajuće mjere zaštite na radu. Dizanje zrakoplova, osiguranje zrakoplova i potrebne mjere zaštite na radu. Način skladištenja zrakoplova. Pražnjenje i dopunjavanje goriva i tekućina. Pregled nakon udara groma. Pregled nakon tvrdog slijetanja i leta kroz turbulentne uvjete. Procedure odleđivanja i zaštite protiv zaleđivanja.

Kompetencije:

Poznavanje postupaka materijalne potpore zrakoplova, skladištenja, transporta i nabave zrakoplovnih dijelova. Poznavanje sadržaja tehničkih ugovora o održavanju. Poznavanje specifičnih postupaka održavanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Voditi evidencije materijalne potpore održavanja 2. Razlikovati utjecaje pojedinih čimbenika na troškove održavanja zrakoplova 3. Proračunati položaj centra težišta zrakoplova po rezultatima vaganja zrakoplova 4. Procijeniti potrebe za izvođenjem izvanrednih obveznih radova, te znati primijeniti adekvatne procedure ispitivanja 5. Proračunati potrebne zalihe rotirajućih dijelova 6. Isplanirati zalihe potrebnih potrošnih dijelova. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument. - Opisati razne metode inspekcije zrakoplova, uključujući vizualne i nerazorne inspekcije. - Opisati elemente ECTM (ECM) programa održavanja motora. - Opisati i primijeniti standardne postupke održavanja i standardnu praksu iz domene redovnog servisiranja, popravaka instalacija i strukture zrakoplova. - Opisati i provesti postupak vaganja i proračuna položaja centra težišta zrakoplova uz usporedbu s dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova. - Primijeniti i tumačiti Listu minimalne opreme (MEL). - Opisati program praćenja pouzdanosti, izraditi izvještaj o pouzdanosti zrakoplova te proračunati alert vrijednosti. - Razumjeti i opisati ljudski čimbenik u održavanju zrakoplova. - Poznavati i znati koristiti se priručnicima za održavanje zrakoplova, opisati i voditi sustav dokumentacije zrakoplova.