Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o sustavu održavanja zrakoplova i provjerama ispravnosti sustava zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Logistika održavanja zrakoplova. Materijalna potpora, nabava, skladištenje i transport dijelova, tehnički ugovori o održavanju, informacijski sustavi. Troškovi održavanja zrakoplova. Specifični postupci održavanja. Težište, izračun položaja i uravnoteženje, upotreba odgovarajućih dokumenata. Priprema zrakoplova za vaganje. Vaganje zrakoplova. Rukovanje zrakoplovom i skladištenje. Vuča zrakoplova i taksiranje, pripadajuće mjere zaštite na radu. Dizanje zrakoplova, osiguranje zrakoplova i potrebne mjere zaštite na radu. Način skladištenja zrakoplova. Pražnjenje i dopunjavanje goriva i tekućina. Pregled nakon udara groma. Pregled nakon tvrdog slijetanja i leta kroz turbulentne uvjete. Procedure odleđivanja i zaštite protiv zaleđivanja.

Kompetencije:

Poznavanje postupaka materijalne potpore zrakoplova, skladištenja, transporta i nabave zrakoplovnih dijelova. Poznavanje sadržaja tehničkih ugovora o održavanju. Poznavanje specifičnih postupaka održavanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Voditi evidencije materijalne potpore održavanja 2. Razlikovati utjecaje pojedinih čimbenika na troškove održavanja zrakoplova 3. Proračunati položaj centra težišta zrakoplova po rezultatima vaganja zrakoplova 4. Procijeniti potrebe za izvođenjem izvanrednih obveznih radova, te znati primijeniti adekvatne procedure ispitivanja 5. Proračunati potrebne zalihe rotirajućih dijelova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - proračunati potrebne djelove za održavanje zrakoplova i izračunati potreban materijal i broj dijelova na skaladištu za održavanje zrakoplova - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumjevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku