Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o planiranju održavanja, o vođenju dokumentacije u održavanju i provedbi određenih postupaka u održavanju.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Zadaci održavanja zrakoplova. Podjela održavanja zrakoplova, održavanje sustava zrakoplova, održavanje zmaja zrakoplova, radioničko održavanje. Mjere zaštite na radu. Resursi održavanja. Interni ustroj zračnih prijevoznika i organizacija održavanja. Sustav kvalitete, tehnička dokumentacija, objekti i radni prostor, alat i oprema, osoblje održavanja. Tehnologija održavanja. Program održavanja zrakoplova. Proces redovnog održavanja zrakoplova. Proces izvanrednog održavanja zrakoplova. Proces održavanja zrakoplovnih komponenti. Održavanje zrakoplovnih motora. Održavanje propelera i pripadajućih sustava. Skladištenje i konzerviranje motora i elise. Modifikacije zrakoplova. Popravci strukture zrakoplova. Planiranje i priprema radova, izvođenje radova na zrakoplovima, certificiranje radova na zrakoplovima.

Kompetencije:

Poznavanje osnovnih pojmova iz područja održavanja zrakoplova. Poznavanje mjera zaštite na radu i njihova primjena. Poznavanje i korištenje tehničke dokumentacije zrakoplova. Izrada programa održavanja. Planiranje radova. Poznavanje procesa i postupaka u održavanju zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 2. Organizirati provedbu mjera zaštite na radu 3. Pripremiti radnu dokumentaciju – radne naloge za radove održavanja Planirati radove održavanja 4. Razlikovati zakonske odgovornosti vezano uz održavanje zrakoplova 5. Prepoznavati situacije u održavanju zrakoplova koje su kritične s pozicije ljudskog faktora Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - skicirati ustroj organizacije za zračni prijevoz i organizacije za održavanje zrakoplova, motora ili dijelova - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - proračunati potrebne djelove za održavanje zrakoplova i izračunati potreban materijal i broj dijelova na skaladištu za održavanje zrakoplova - razlikovati odgovornosti uz proces održavanja zrakoplova, zadača održavanja i uvijeta održavanja