Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o planiranju održavanja, o vođenju dokumentacije u održavanju i provedbi određenih postupaka u održavanju.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Zadaci održavanja zrakoplova. Podjela održavanja zrakoplova, održavanje sustava zrakoplova, održavanje zmaja zrakoplova, radioničko održavanje. Mjere zaštite na radu. Resursi održavanja. Interni ustroj zračnih prijevoznika i organizacija održavanja. Sustav kvalitete, tehnička dokumentacija, objekti i radni prostor, alat i oprema, osoblje održavanja. Tehnologija održavanja. Program održavanja zrakoplova. Proces redovnog održavanja zrakoplova. Proces izvanrednog održavanja zrakoplova. Proces održavanja zrakoplovnih komponenti. Održavanje zrakoplovnih motora. Održavanje propelera i pripadajućih sustava. Skladištenje i konzerviranje motora i elise. Modifikacije zrakoplova. Popravci strukture zrakoplova. Planiranje i priprema radova, izvođenje radova na zrakoplovima, certificiranje radova na zrakoplovima.

Kompetencije:

Poznavanje osnovnih pojmova iz područja održavanja zrakoplova. Poznavanje mjera zaštite na radu i njihova primjena. Poznavanje i korištenje tehničke dokumentacije zrakoplova. Izrada programa održavanja. Planiranje radova. Poznavanje procesa i postupaka u održavanju zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Organizirati provedbu mjera zaštite na radu 2) Pripremiti radnu dokumentaciju – radne naloge za radove održavanja 3) Planirati radove održavanja 4) Razlikovati zakonske odgovornosti vezano uz održavanje zrakoplova 5) Skicirati program održavanja zrakoplova 6) Razlučiti pojedine vrste radova održavanja od modifikacija zrakoplova 7) Interpretirati rezultate programa praćenja stanja motora 8) Proračunati korigirane vrijednosti parametara rada motora u svrhu praćenja stanja. 9) Prepoznavati situacije u održavanju zrakoplova koje su kritične s pozicije ljudskog faktora Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Razlikovati vrste troškova i upravljati troškovima održavanja. - Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument. - Opisati svrhu, namjenu te vrste servisnih biltena i zrakoplovnih naredbi. - Primijeniti i tumačiti Listu minimalne opreme (MEL). - Proračunati potrebne količine pričuvnih dijelova na skladištu. - Izraditi bazični program održavanja zrakoplova sukladno MPD, odnosno poglavlju 05 priručnika o održavanju zrakoplova. - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje.