Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s metodama nerazornih ispitivanja i njihovom primjenom u održavanju zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Definicija, cilj i podjela metoda nerazornih ispitivanja, osjetljivost, vjerojatnost otkrivanja pogrešaka. Fizikalne osnove, principi i postupci. Sustav za ispitivanje, pomagala i sigurnosne mjere. Interpretacija rezultata i pouzdanost rezultata ispitivanja. Vizualna kontrola. Penetrantska kontrola i kontrola propusnosti. Elektromagnetske metode kontrole. Ultrazvučna kontrola. Radiografija. Metoda replike, prijenosna mikroskopija. Akustičke metode. Toplinske metode. Ostale metode. Usporedba i odabir metoda kontrole. Vrste, karakteristike i uzroci nastanka nepravilnosti i pogrešaka u otkivcima, odljevcima, zavarenim, lemljenim i lijepljenim spojevima. Podvodna nerazorna ispitivanja. Nerazorna ispitivanje nemetalnih i kompozitnih materijala, mjerenje debljine metala i premaza, detekcija korozije. Razrada postupaka ispitivanja.

Kompetencije:

Primjena metoda i tehnika nerazornih ispitivanja u održavanju zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Povezati stečena znanja o svojstvima tehničkih materijala s metodama ispitivanja. 2. Analizirati dobivene rezultate ispitivanja različitim metodama nerazornih ispitivanja. 3. Procijeniti koja metoda ispitivanja daje najpouzdanije rezultate u praktičnoj primjeni. 4. Ispitati dijelove zrakoplova odabranom metodom nerazornih ispitivanja i analizirati rezultate. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanja zrakoplova : - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - razlikovati odgovornosti uz proces održavanja zrakoplova, zadača održavanja i uvijeta održavanja