Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s metodama nerazornih ispitivanja i njihovom primjenom u održavanju zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Definicija, cilj i podjela metoda nerazornih ispitivanja, osjetljivost, vjerojatnost otkrivanja pogrešaka. Fizikalne osnove, principi i postupci. Sustav za ispitivanje, pomagala i sigurnosne mjere. Interpretacija rezultata i pouzdanost rezultata ispitivanja. Vizualna kontrola. Penetrantska kontrola i kontrola propusnosti. Elektromagnetske metode kontrole. Ultrazvučna kontrola. Radiografija. Metoda replike, prijenosna mikroskopija. Akustičke metode. Toplinske metode. Ostale metode. Usporedba i odabir metoda kontrole. Vrste, karakteristike i uzroci nastanka nepravilnosti i pogrešaka u otkivcima, odljevcima, zavarenim, lemljenim i lijepljenim spojevima. Podvodna nerazorna ispitivanja. Nerazorna ispitivanje nemetalnih i kompozitnih materijala, mjerenje debljine metala i premaza, detekcija korozije. Razrada postupaka ispitivanja.

Kompetencije:

Primjena metoda i tehnika nerazornih ispitivanja u održavanju zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati metode nerazornih ispitivanja. 2) Povezati stečena znanja o svojstvima tehničkih materijala s metodama ispitivanja. 3) Analizirati dobivene rezultate ispitivanja različitim metodama nerazornih ispitivanja. 4) Odrediti parametre potrebne za primjenu određene metode ispitivanja. 5) Procijeniti koja metoda ispitivanja daje najpouzdanije rezultate u praktičnoj primjeni. 6) Preispitati mogućnosti izobrazbe za praktičnu primjenu određene metode. 7) Organizirati osposobljavanje za rukovanje opremom za provedbu nerazornih ispitivanja. 8) Ispitati dijelove zrakoplova odabranom metodom nerazornih ispitivanja i analizirati rezultate. 9) Predvidjeti pogreške koje mogu nastati odabirom neprikladne metode ispitivanja. 10) Odabrati optimalnu metodu za nerazorna ispitivanja materijala ili objekata u praksi. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati razne metode inspekcije zrakoplova, uključivo vizualne i nerazorne inspekcije. - Opisati elemente ECTM (ECM) programa održavanja motora. - Opisati i identificirati pojedinačne elemente i cjelinu: konstrukcije, svih sustava zrakoplova i pogonskih grupa zrakoplova. - Opisati i primijeniti standardne postupke održavanja i standardnu praksu iz domene redovnog servisiranja, popravaka instalacija i strukture zrakoplova. - Izraditi bazični program održavanja zrakoplova sukladno MPD, odnosno poglavlju 05 priručnika o održavanju zrakoplova. - Razlikovati razne vrste radnih zadataka i njihovu primjenu.