Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o tehničkim materijalima i osnovama toplinske obrade.

Sadržaj predmeta:

Uvod u znanost o materijalima. Tehnički materijali, opis i osnovna podjela, Građa i struktura materijala, Kristalografija-znanost o kristalnoj strukturi. Metali i legure metala. Legure željeza i ugljika. Dijagram stanja. Fe-C dijagram. Čelik, osnovna podjela, svojstva i primjena. Ljevovi na bazi željeza, sistematizacija i svojstva. Laki metali i legure, podjela, svojstva i primjena. Polimerni materijal, svojstva i primjena. Kompozitni materijali, svojstva i primjena. Osnovna svojstva tehničkih materijala. Metode ispitivanja mehaničkih svojstava materijala. Osnove toplinske obrade. Postupci toplinske obrade. Žarenje, kaljenje, poboljšavanje. Postupci toplinsko kemijske obrade, Cementiranje, Nitriranje, Boriranje. Svrha provođenja toplinske obrade. Područja i primjeri primjene tehničkih materijala u automobilskoj I zrakoplovnoj industriji.

Kompetencije:

Razumijevanje građe, strukture i svojstava tehničkih materijala. Izbor optimalnog materijala za određene uvjete primjene.. Poznavanje osnovnih postupaka toplinske obrade materijala i svrhe njihove provedbe.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razlikovati pojedine vrste tehničkih materijala na temelju građe i strukture 2. Ispitati osnovna mehanička svojstva tehničkih materijala 3. Analizirati zahtjeve pri izboru tehničkih materijala za određenu namjenu 4. Razlikovati postupke toplinske i toplinsko kemijske obrade 5. Integrirati stečena znanja o tehničkim materijalima i zahtjevima primjene Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - primjeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizacijiza održavanje zrakoplova - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - riješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumjevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Primijeniti vještine timskog rada u servisiranju motornih vozila - Prezentirati analizu stanja motornih vozila