Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o tehničkim materijalima i osnovama toplinske obrade.

Sadržaj predmeta:

Uvod u znanost o materijalima. Tehnički materijali, opis i osnovna podjela, Građa i struktura materijala, Kristalografija-znanost o kristalnoj strukturi. Metali i legure metala. Legure željeza i ugljika. Dijagram stanja. Fe-C dijagram. Čelik, osnovna podjela, svojstva i primjena. Ljevovi na bazi željeza, sistematizacija i svojstva. Laki metali i legure, podjela, svojstva i primjena. Polimerni materijal, svojstva i primjena. Kompozitni materijali, svojstva i primjena. Osnovna svojstva tehničkih materijala. Metode ispitivanja mehaničkih svojstava materijala. Osnove toplinske obrade. Postupci toplinske obrade. Žarenje, kaljenje, poboljšavanje. Postupci toplinsko kemijske obrade, Cementiranje, Nitriranje, Boriranje. Svrha provođenja toplinske obrade. Područja i primjeri primjene tehničkih materijala u automobilskoj I zrakoplovnoj industriji.

Kompetencije:

Razumijevanje građe, strukture i svojstava tehničkih materijala. Izbor optimalnog materijala za određene uvjete primjene.. Poznavanje osnovnih postupaka toplinske obrade materijala i svrhe njihove provedbe.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati i opisati tehničke materijale 2. Klasificirati tehničke materijale prema građi i strukturi 3. Razumjeti strukturu i svojstva tehničkih materijala 4. Razlikovati pojedine vrste tehničkih materijala na temelju građe i strukture 5. Povezati strukturu i svojstva tehničkih materijala 6. Ispitati osnovna mehanička svojstva tehničkih materijala 7. Analizirati zahtjeve pri izboru tehničkih materijala za određenu namjenu 8. Razlikovati postupke toplinske i toplinsko kemijske obrade 9. Razumjeti svrhu provedbe toplinske obrade materijala 10. Integrirati stečena znanja o tehničkim materijalima i zahtjevima primjene Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Prepoznati i koristiti stručnu literaturu za proširivanje znanja - Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja motornih vozila -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja na održavanju motornih vozila Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - Razumjeti zrakoplovne propise, te zakonske obveze i odgovornosti vezano uz plovidbenost, operacije i održavanje zrakoplova i sustava - Razumjeti koncept i primjenu sustava kvalitete u zrakoplovstvu - Opisati načine održavanja zrakoplovnih motora prema MSG2 i MSG3 metodologiji - Analizirati elemente koje je potrebno ugraditi u program održavanja zrakoplova - Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku