Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje s konstrukcijom pojedinih sklopova i elemenata zrakoplova te odgovarajućih sustava zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Opći pojmovi. Pouzdanost i sigurnost konstrukcije. . Osnove projektiranja i konstruiranja zrakoplova. Osnovni dijelovi aviona: krilo (uloga, oblici, aerodinamičke značajke, opterećenja, konstrukcijske značajke, mehanizacija krila, repne površine), trup (uloga, oblici, aerodinamičke značajke, veze krilo-trup i repne površine-trup), nove ideje u projektiranju i konstruiranju suvremenih zrakoplova,komande (uloga i podjela komandi, konstrukcijska rješenja pojedinih elemenata), podvozje (uloga, tipovi podvozja, sile i opterećenja, amortizacija), hidraulički sustav zrakoplova). Norme u zrakoplovstvu (ATA, EASA, LN).

Kompetencije:

Prepoznavanje značaja i uloge pojedinih dijelova konstrukcije zrakoplova. Prepoznavanje prirode i vrste opterećenja pojedinih dijelova konstrukcije zrakoplova. Dimenzioniranje pojedinih elemenata. Procjena značaja eventualnog oštećenja zrakoplovne konstrukcije na plovidbenost zrakoplova. Razumijevanje tehnologije popravaka strukture zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Klasificirati i kategorizirati elemente konstrukcije zrakoplova 2. Opisati osnovna tehnička načela konstruiranja zrakoplova 3. Analizirati i razlikovati različita primijenjena tehnička rješenja pojedinih sklopova zrakoplova 4. Razlikovati značaj utjecaja elemenata konstrukcije zrakoplova na odabir tehnologije popravaka 5. Procijeniti utjecaj oštećenja konstrukcije zrakoplova na plovidbenost Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa održavanje zrakoplova: - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primijeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - analizirati greške u oprativnom letenju i primijeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova