Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje s konstrukcijom pojedinih sklopova i elemenata zrakoplova te odgovarajućih sustava zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Opći pojmovi. Pouzdanost i sigurnost konstrukcije. . Osnove projektiranja i konstruiranja zrakoplova. Osnovni dijelovi aviona: krilo (uloga, oblici, aerodinamičke značajke, opterećenja, konstrukcijske značajke, mehanizacija krila, repne površine), trup (uloga, oblici, aerodinamičke značajke, veze krilo-trup i repne površine-trup), nove ideje u projektiranju i konstruiranju suvremenih zrakoplova,komande (uloga i podjela komandi, konstrukcijska rješenja pojedinih elemenata), podvozje (uloga, tipovi podvozja, sile i opterećenja, amortizacija), hidraulički sustav zrakoplova). Norme u zrakoplovstvu (ATA, EASA, LN).

Kompetencije:

Prepoznavanje značaja i uloge pojedinih dijelova konstrukcije zrakoplova. Prepoznavanje prirode i vrste opterećenja pojedinih dijelova konstrukcije zrakoplova. Dimenzioniranje pojedinih elemenata. Procjena značaja eventualnog oštećenja zrakoplovne konstrukcije na plovidbenost zrakoplova. Razumijevanje tehnologije popravaka strukture zrakoplova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Klasificirati i kategorizirati elemente konstrukcije zrakoplova 2. Identificirati elemente konstrukcije zrakoplova 3. Razlikovati primijenjena tehnička rješenja kod pojedinih zrakoplova 4. Formulirati osnovna tehnička načela konstruiranja zrakoplova 5. Analizirati i razlikovati različita primijenjena tehnička rješenja pojedinih sklopova zrakoplova 6. Analizirati ispravnost primjene tehnologije na konkretnim slučajevima 7. Razlikovati značaj utjecaja elemenata konstrukcije zrakoplova na odabir tehnologije popravaka 8. Procijeniti utjecaj oštećenja konstrukcije zrakoplova na plovidbenost 9. Povezati zahtjeve normi s praksom pri konstruiranju zrakoplova 10. Razlučiti različite tehnološke metode popravaka konstrukcije (strukture) zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Opisati i identificirati pojedinačne elemente i cjelinu: konstrukcije, svih sustava zrakoplova i pogonskih grupa zrakoplova -Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument -Opisati načine održavanja zrakoplovnih motora prema MSG2 i MSG3 metodologiji -Opisati i provesti postupak vaganja i proračuna položaja centra težišta zrakoplova uz usporedbu sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova -Primijeniti i tumačiti Listu minimalne opreme (MEL) -Povezati projektirane performanse zrakoplova sa uvjetima i ograničenjima u kojima se odvija realna operacija zrakoplova -Opisati program praćenja pouzdanosti, izraditi izvještaj o pouzdanosti zrakoplova, te proračunati alert vrijednosti -Povezati projektirane performanse zrakoplova s uvjetima i ograničenjima u kojima se odvija realna operacija zrakoplova -Poznavati i znati koristiti se priručnicima za održavanje zrakoplova, opisati i voditi sustav dokumentacije zrakoplova