Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja iz mjerenja i mjeriteljstva.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi o mjerenju i mjeriteljstvu. Mjerne jedinice i sustavi mjernih jedinica. Mjerna sredstva fizikalnih veličina. Etaloni. Pogreške u mjerenju. Netočnost, točnost i preciznost. Metode mjerenja. Mjeriteljske organizacije. Mjerenje dužine. Provjera oblika i rasporeda površina. Mjerenje kutova i konusa. Mjerenje hrapavosti površina. Tenzometrija. Mjerenje sile i mase. Mjerenje tlaka. Mjerenje temperature. Mjerenje zvuka i buke.

Kompetencije:

Poznavanje sustava mjernih jedinica, metoda i opreme koji se primjenjuju kod inženjerskih mjerenja. Samostalno mjerenje pojedinih fizikalnih veličina i analiza mjernih rezultata.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Planirati i organizirati postupak mjerenja dužine, kutova, tlaka, temperature 2. Ispitati položaj centra mase složenog predmeta 3. Provjeriti usklađenost dobivenih rezultata mjerenja propisanih veličina sa zakonskim normama 4. Usporediti izmjerene vrijednosti fizikalnih veličina 5. Provjeriti realiziranu netočnost, točnost i preciznost obavljenog mjerenja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - primijeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - primijeniti standardne postupke vaganja i proračuna centra težišta zrakoplova i povezati projektirane performanse zrakoplova sa proračunom centra težišta zrakoplova i usporediti sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova vezane uz proces održavanja zrakoplova, zadaća održavanja i uvjeta održavanja - proračunati potrebne djelove za održavanje zrakoplova i izračunati potreban materijal i broj dijelova na skaladištu za održavanje zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila - Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima - Prezentirati analizu stanja motornih vozila