Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Osposobiti studente za korištenje osnovnih funkcija i mogućnosti primjene računala u svakodnevnom radu. Upoznati ih s mogućnostima informatičko-komunikacijske tehnologije u izgradnji informacijskih sustava za poslovne i druge namjene.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi i struktura informatičke tehnologije, njihovo porijeklo, značaj i primjena. Operacijski sustav (aktualni): namjena i osnovne korisničke funkcije te njihova primjena. Program za obradu teksta – osnovne i napredne funkcije oblikovanja dokumenata. Program za multimedijalne prezentacije – osnovne i napredne mogućnosti primjene. Osnovne postavke u razvoju informacijskih sustava, faze i metode razvoja. Osnove u modeliranju (pripremi) podataka za primjenu u bazama podataka. Program za tablične kalkulacije, koncept i osnovne poslovne funkcije u primjeni. Program za baze podataka, osnovne funkcije u rješavanju – primjeni. Osnovni pojmovi računalnih mreža i zaštita podataka na računalima.

Kompetencije:

Oblikovanje dokumenta razine seminarskog rada s naprednim softverskim mogućnostima. Samostalna izrada multimedijalne prezentacije sa zahtijevanim uvjetima. Primjena tabličnog kalkulatora u izradi poslovne, manje složene aplikacije. Razumjeti složenost i steći potrebna znanja za razvoj informacijskih sustava.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti glavne pojmove i dijelove informacijsko-komunikacijske tehnologije. 2. Koristiti glavne korisničke funkcije operacijskog sustava Windows. 3. Oblikovati tekstualne dokumente različitih veličina, sadržaja i složenosti. 4. Primijeniti formule i funkcije tabličnog kalkulatora za rješavanje numeričkih zadataka. 5. Oblikovati relevantne informacije iz raznih izvora u primjerenu prezentaciju. 6. Pripremiti podatke za uvoz u program za izradu i održavanje baza podataka. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Upravljanje u kriznim uvjetima: - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja održavanja motornih vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila