Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz osnova hidraulike i pneumatike, te upoznavanje sa osnovnim hidrauličkim komponentama u cilju boljeg sagledavanja hidrauličkih sustava koji se primjenjuju u mobilnoj tehnici.

Sadržaj predmeta:

Hidraulički i pneumatski sustavi. Hidrauličke pumpe, izvedbe i podjela, regulacija hidrauličkih pumpi, hidraulički motori, hidraulički cilindri. Hidrauličke upravljačke komponente, prigušni elementi, hidraulički razvodnici, ventili za upravljanje tlakom i protokom, proporcionalni ventili i razvodnici, hidraulički servosustavi. Osnovni hidraulički pogoni, s otvorenim i zatvorenim optokom, načini njihovog upravljanja. Energetski proračun hidrauličkog sustava. Fizikalno-kemijske značajke ulja, održavanje čistoće hidrauličkog ulja. Brtvljenje pokretnih i nepokretnih elemenata. Hidraulički akumulatori. Elementi hidrauličke instalacije na motornim vozilima. Pneumatski uređaji za kočenje i oslanjanje. Pneumatski uređaji za upravljanje energijom, razvodnici, tlačni ventili, protočni ventili. Pneumatsko upravljanje, karakteristike i načini upravljanja. Projektiranje pneumatskih sustava upravljanja – crtanje pneumatskih shema. Održavanje hidrauličkih i pneumatskih sustava, osnovni faktori rizika i otkaza, osnovni principi otkrivanja i otklanjanja neispravnosti.

Kompetencije:

Student će upoznati temeljna znanja iz hidraulike i pneumatike - praktičan rad na vježbama omogućit će studentu stjecanje znanja izrade energetskih hidrauličkih proračuna i sposobnost čitanja i razumijevanja hidrauličkih shema. Student će imati znanja i sposobnost utvrđivanja nedostataka i njihovog otklanjanja na hidrauličkim i pneumatskim komponentama, te će moći osmisliti i organizirati sustav održavanja hidrauličkih i pneumatskih uređaja i komponenata na motornim vozilima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Znati opisati svojstva hidrauličkih i pneumatskih sklopova na zrakoplovima 2. Koristiti hidrauličke i pneumatske sheme u prepoznavanju funkcija upravljanja i regulacije 3. Izračunati osnovne fizikalne veličine i parametre u hidraulici – tlak i protok, sile i momente izvršnih elemenata, te potrebnu snagu pogonskog agregata i elemente hidraulične instalacije 4. Analizirati probleme neispravnosti i njihovog otklanjanja na hidrauličkim i pneumatskim uređajima i sustavima 5. Znati isplanirati mjere prevencije preventivnog i korektivnog održavanja hidrauličkih i pneumatskih sustava i uređaja na zrakoplovima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - riješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova