Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Usavršavanje strukovne terminologije, brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova, uporaba tehničkih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Utvrđivanje glagolskih vremena i oblika. Modalni glagoli. Stručna terminologija: sustavi zrakoplova (uljni, rashladni, hidraulični, uređaji za kompresiju zraka u kabini i klimatizacijski uređaji), krilo, podvozje, zdravlje i sigurnost na radu. Planovi održavanja i provjere.

Kompetencije:

Znanje stručne terminologije i vještine brze i precizne razmjene informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte zrakoplovstva. Vještine korištenja tehničkih priručnika te općih i tehničkih rječnika. Prezentacijske i komunikacijske vještine.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati problematiku obrađenu u nastavnim cjelinama 2. Povezati novostečeno znanje s prethodnim znanjem 3. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru 4. Primjereno prezentirati stručne sadržaje 5. Voditi stručnu raspravu 6. Formulirati vlastite stavove, komentirati i razmjenjivati mišljenja 7. Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja održavanja zrakoplova 8. Primijeniti gramatička pravila i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji 9. Napisati seminarski rad, poslovno pismo, životopis ili e-poruku na engleskom jeziku 10. Prevesti stručni test 11.Riješiti konkretne probleme iz obrađenih gramatičkih područja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku -Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje)