Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Usavršavanje strukovne terminologije, brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova, uporaba tehničkih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Utvrđivanje glagolskih vremena i oblika. Modalni glagoli. Stručna terminologija: sustavi zrakoplova (uljni, rashladni, hidraulični, uređaji za kompresiju zraka u kabini i klimatizacijski uređaji), krilo, podvozje, zdravlje i sigurnost na radu. Planovi održavanja i provjere.

Kompetencije:

Znanje stručne terminologije i vještine brze i precizne razmjene informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte zrakoplovstva. Vještine korištenja tehničkih priručnika te općih i tehničkih rječnika. Prezentacijske i komunikacijske vještine.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme na engleskom jeziku po vlastitom izboru 1. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture. 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke 4. Komentirati i razmjenjivati mišljenja na teme iz područja održavanja motornih vozila 5. Izložiti vlastita kritička promišljanja o povezanosti održivog razvoja i razvoja automobilske industrije 6. Napisati jednostavniji stručni tekst na engleskom jeziku Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumjevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku - koristiti informatičku tehnologiju I elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje