Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku za što potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja. Brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova, uporaba stručnih i tehničkih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Gramatika i jezik: gramatička vremena, izražavanje namjene, brojevi i izračuni, opisivanje fizičkih karakteristika, Stručne teme: dijelovi zrakoplova, osnovne upravljačke površine, materijali i karakteristike, dimenzije

Kompetencije:

Znanje strukovne terminologije. Vještine brze i precizne razmjene informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova. Komunikacijska kompetencija.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Integrirati stečeno znanje u područje održavanja zrakoplova 2. Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem 3. Komentirati pojedine sadržaje obrađenih nastavnih cjelina 4. Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza 5. Kombinirati opću i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji 6. Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i stručnu terminologiju u komunikaciji 7. Napisati kraći stručni tekst ili e-poruku 8. Prevesti kraći stručni tekst Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku -Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje)