Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku za što potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja. Brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova, uporaba stručnih i tehničkih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Gramatika i jezik: gramatička vremena, izražavanje namjene, brojevi i izračuni, opisivanje fizičkih karakteristika, Stručne teme: dijelovi zrakoplova, osnovne upravljačke površine, materijali i karakteristike, dimenzije

Kompetencije:

Znanje strukovne terminologije. Vještine brze i precizne razmjene informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja zrakoplova. Komunikacijska kompetencija.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati tijek tehničkog procesa. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture s naglaskom na pasivne oblike u prošlom i sadašnjem vremenu. 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke. 4. Opisati fizičke karakteristike predmeta i objekata; pozicije, oblika te dimenzija. 5. Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja održavanja motornih vozila. 6. Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim stručnim izrazima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa održavanja zrakoplova : - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku - koristiti informatičku tehnologiju I elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje