Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku za što je potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja.

Sadržaj predmeta:

Osnovna glagolska vremena i oblici, pasiv, opisivanje procesa, komparacija pridjeva, množina. Stručne teme: sile leta, dijelovi zrakoplova, kontrolne površine, krilo, motor, održavanje, alati.

Kompetencije:

Znanje temeljne stručne terminologije i uporaba u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture ; sadašnja i prošla gramatička vremena i dr. 2. Pravilno tvoriti nove riječi uporabom prefiksa i sufiksa i množinu imenica 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke 4. Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim stručnim izrazima 5. Riješiti konkretne probleme iz obrađenih gramatičkih područja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa održavanja zrakoplova: - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku - koristiti informatičku tehnologiju I elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje