Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Osposobiti studente za samostalnu instalaciju, konfiguriranje i održavanje web servera, upoznavanje arhitekture i organizacije web sitea, pregled FTP servisa, World Wide Web servisa, kao i za rješavanje tipičnih problema.

Sadržaj predmeta:

Infrastruktura Interneta. Podešavanje web servera. Web kontrole za prikaz podataka. HTML server kontrole. Kontrola ispravnosti podataka. Upravljanje stanjem PHP aplikacije. Sigurnost web servisa. Web servisi. Korištenje web servisa. Izrada web servisa.

Kompetencije:

- Osposobljenost za instalaciju web servisa - Održavanje web servisa - Održavanje web servera

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Izgraditi web aplikaciju. 2. Primijeniti metode dohvaćanja i izmjene podataka u web aplikaciji. 3. Demonstrirati načine poboljšanja web aplikacije. 4. Opisati XML jezik i njegovu primjenu. 5. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja usvajanjem novih tehnologija. 6. Uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predlagati rješenja u području računalstva s analizom i vrednovanjem istog i sličnih rješenja (6). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7). - Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore (9). - Samostalno ili timski realizirati projekt sukladno zahtjevima i potrebama korisnika, a u skladu s usvojenim standardima, tehnologijama i metodologijama provedbe i predočavanja istog (10). - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine (13).