Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti osnovna znanja iz okvira uredskih aplikacija i upoznati njihove specifičnosti na konkretnim primjerima u izradi aplikacija primjenom MS Officea (težište na MS Access i MS Excelu).

Sadržaj predmeta:

Osnove uredskog poslovanja. Vrste uredskih aplikacija. Uredsko poslovanje u privatnom i javnom sektoru. Poslovno komuniciranje. Obrada poslovnih dokumenata. Razvoj uredskih (administrativnih) informacijskih sustava. Računalna oprema za uredske aplikacije. Integrirane poslovne aplikacije za uredsko poslovanje– programi za obradu teksta, tablični kalkulatori, elektronske prozirnice. MS Office (MS Access detaljno, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Interakcija između pojedinih alata. Lokalne (LAN) mreže za uredsko poslovanje. Analiza uredske funkcije s aspekta oblika rada i podatkovnog sadržaja u toj funkciji. Analiza i priprema potrebnih podataka za uredsku aplikaciju. Oblikovanje konceptualnog i relacijskog modela za uredsku aplikaciju. Izrada konkretne aplikacije primjenom MS Accessa. Ažuriranje podataka i izrada izvješća iz dobivene aplikacije.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja i vještine za analizu potrebnih podataka za određenu uredsku funkciju. Izraditi jednostavnu aplikaciju primjenom alata MS Access i MS Excel.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati postojeću uredsku funkciju s aspekta njihove provedbe i potrebe. 2. Oblikovati poslovne dokumente (izvještaje) iz postojećih aplikacija. 3. Povezati jednostavne uredske aplikacije preko zajedničkih podataka koji su izrađeni u bazama podataka ili tablicama. 4. Identificirati poslovne procese i pravila u konkretnim uredskim poslovima. 5. Napraviti logički model baze podataka za realne uredske funkcije. 6. Kreirati aplikaciju za određenu uredsku poslovnu funkciju. 7. Generirati raznovrsne upite i izvještaje iz baza podataka aplikacije. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati i koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima (2). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7). - Predlagati rješenja u primjeni informacijskih tehnologija u poslovnoj sredini (11).