Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Usvajanje logičkog jezika i njegove upotrebe u preciziranju zamisli i argumentiranju. Usvajanje osnovnih pojmova teorije skupova (skup, relacija, funkcija, struktura) i njene upotrebe u modeliranju problema. Usvajanje osnovnih pojmova teorije izračunljivosti i njene upotrebe u algoritamskom rješavanju problema.

Sadržaj predmeta:

MATEMATIČKI JEZIK. Analiza i usporedba s prirodnim jezikom. LOGIČKI JEZIK VEZNIKA. Sintaksa, semantika, logički pojmovi, tablice istinitosti, stabla opovrgavanja, prevođenje i analiza, primjena na logičke sklopove. LOGIČKI JEZIK PREDIKATA. Sintaksa, semantika, logički pojmovi, stabla opovrgavanja, prevođenje i analiza, granice logike, primjena na logičko programiranje i ispitivanje korektnosti softwarea i hardwarea. TEORIJA SKUPOVA. Pojam skupa, relacije, funkcije i matematičke strukture, primjena na baze podataka, funkcijsko programiranje, strukture podataka i kriptografiju simetričnog ključa. IZRAČUNLJIVOST. Pojmovi izračunljivosti i složenosti računa, primjena na kriptografiju asimetričnog ključa.

Kompetencije:

Razumijevanje te upotreba logičkih jezika i teorije skupova u modeliranju, postavljanju i rješavanju problema, pogotovo problema iz računarstva te analiza algoritamskih rješenja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razlikovati logičke i nelogičke pojmove. 2. Identificirati razne sintaktičke konstrukcije u logičkim jezicima. 3. Ispitivati denotaciju i istinitost u danoj interpretaciji jezika. 4. Ispitivati ispravnosti argumentacije pomoću stabala opovrgavanja. 5. Identificirati osnovne matematičke pojmove. 6. Uspoređivati vremenske složenosti algoritama. 7. Identificirati osnovne kriptografske pojmove i njihovu matematičku osnovu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati teorijske osnove matematike, fizike i elektrotehnike kao i njihovu primjenu i inženjerstvu (1). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7).