Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o namjeni, gradnji i održavanju računalnih mreža.

Sadržaj predmeta:

Osnovni komunikacijski protokoli i topologije mreža. Lokalne mreže. Fizička razina. Podatkovna razina (HDLC, Ethernet,.). Zahtjevi na izvođenje mreže s obzirom na udaljenost i propusnost. Internet. Frame Relay. ATM i MPLS. Udaljeni pristup računalnim mrežama. Daljinski nadzor i upravljanje korištenjem javne mreže.

Kompetencije:

Samostalno uključivanje računala u LAN mrežu. Administriranje LAN mreže. Efikasno korištenje računalnih mreža. Projektiranje manje zahtjevnih IP mreža. Administriranje mrežne opreme u jednostavnijim topologijama.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati opću arhitekturu LAN i WAN mreža. 2. Formulirati osnovne protokole u računalnim mrežama. 3. Projektirati jednostavnije računalne mreže za male i srednje tvrtke. 4. Analizirati rad protokola u internetskom složaju. 5. Upravljati mrežnom opremom (komutatorima, usmjerivačima). 6. Klasificirati računalne mreže. 7. Provjeriti mrežne funkcionalnosti osobnih računala i povezati na mrežu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Predlagati rješenja u području računalstva s analizom i vrednovanjem istog i sličnih rješenja (6). - Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama korisnika (8). - Samostalno ili timski realizirati projekt sukladno zahtjevima i potrebama korisnika, a u skladu s usvojenim standardima, tehnologijama i metodologijama provedbe i predočavanja istog (10). - Predložiti kreativno rješenje u poslovnom okruženju (14). - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje) (16).