Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještine poznavanja proizvodnih procesa podržanih računalom.

Sadržaj predmeta:

Signali, sustavi i procesno vođenje: vrste signala i sustava, trenutni i dinamički sustavi. Osnovna procesna jedinica: obrada podataka, oprema procesne jedinice, standardni procesni ulazi i izlazi. Izvršni i mjerni uređaji. Podjela zadaća u vođenju postrojenja: pregled računalske opreme, komunikacije i protokoli u procesima, kapacitet kanala. Uloga programske opreme u procesnim vođenjima: obrada podataka, programska oprema za obradu podataka, relativni odnos hardverske i softverske komponente obrade. Sistemski softver: strukture, funkcije i sistemski programi. Korisnički programi i baze procesnih podataka: zadaci korisničkih programa, struktura i vremenski odziv korisničkih programa, stvarno vremenska obrada podataka, prioriteti, programski lanci. Struktura procesne baze podataka, raspodijeljena procesna baza podataka, programi proširenog stvarnog vremena.

Kompetencije:

Razumijevanje osnovnih proizvodnih procesa i komponenata postrojenja. Poznavanje strukture računalskog sustava proizvodnih sustava.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati sustave i procesno vođenje. 2. Razlikovati osnovne procesne jedinice. 3. Razlučiti hardversku i programsku opremu. 4. Raščlaniti sistemski softver i korisničke programe. 5. Sastaviti prijedlog izrade baze podataka. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Samostalno ili timski realizirati projekt sukladno zahtjevima i potrebama korisnika, a u skladu s usvojenim standardima, tehnologijama i metodologijama provedbe i predočavanja istog (10). - Predlagati rješenja u primjeni informacijskih tehnologija u poslovnoj sredini (11).