Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o programiranju u programskom jeziku C.

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s programskim alatima, pisanje prvog C programa i upoznavanje s različitim tipovima podataka. Izrazi, operatori, matematičke i logičke operacije. Naredbe i konstrukti za kontrolu toka. Programske petlje. Jednodimenzionalna polja. Funkcije. Pokazivači. Dvodimenzionalna polja i dinamička alokacija memorije. Stringovi. Tekstualne datoteke. Strukture i binarne datoteke.

Kompetencije:

Samostalno rješavanje problemskih zadataka korištenjem programskog jezika C. Oblikovanje programa prema sintaksi programskog jezika C. Korištenje različitih zaglavlja prilikom programiranja u programskom jeziku C. Korištenje različitih programskih petlji. Korištenje jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih polja prilikom programiranja. Korištenje pokazivača na dinamičku memoriju računala prilikom programiranja. Korištenje tekstualnih i binarnih datoteka kod rješavanja problemskih zadataka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Oblikovati program u skladu sa sintaksom programskog jezika C. 2. Ispitati ispravnost rada napisanog programa. 3. Riješiti praktičan problem pomoću programskog jezika C. 4. Sortirati podatke pomoću tehnika programiranja u programskom jeziku C. 5. Upravljati sadržajem datoteka koje se koriste u programima. 6. Kombinirati različite vrste podataka prilikom pisanja programa u programskom jeziku C. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima (2). - Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore (9). - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje) (16).