Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Student treba steći znanja o programiranju baza podataka na različitim platformama.

Sadržaj predmeta:

Relacijski model podataka. Objektni modeli podataka. SQL server. Kontrole za rad s podacima. Parametarski upiti. Rad s okidačima. Nivoi i mehanizmi zaključavanja. Uzajamno blokiranje. Aplikacijska zaključavanja. Izrada web obrasca za komunikaciju s bazom podataka.

Kompetencije:

- Osposobljenost za oblikovanje baze podataka - Osposobljenost za, programiranje baze podataka - Osposobljenost za održavanje baze podataka

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Protumačiti relacijski i objektni model podataka. 2. Protumačiti normalizaciju baze podataka. 3. Koristiti SQL upitni jezik na bazi podataka. 4. Kreirati forme za upis podataka u bazu podataka. 5. Izraditi web obrasce za rad s bazom podataka. 6. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja usvajanjem novih tehnologija. 7. Uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima. (2). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7). - Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore (9).