Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o višekorisničkim i višeuslužnim operacijskim sustavima.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Instalacija OS-a na realnom i virtualnom računalu. Velika slika Linuxa. Osnovni alati. Priprema (tips and tricks) za kontrolnu zadaću. Datotečni sustav I. Datotečni sustav II. Korisnici i ovlasti. Procesi. Upravljanje procesima. Ljuska. Uvod u administriranje sustava.

Kompetencije:

Poznavanje strukture Linuxa kao višekorisničkog i višezadaćnog sustava. Instaliranje Linuxa na računalo, konfiguriranje operativnog sustava, nadopuna postojeće konfiguracije (SW i HW), dodavanje korisnika, podizanje mrežnih servisa i nadzor rada računala koje radi pod Linuxom.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Planirati i provesti instalaciju Linuxa te koristiti osnovne naredbe i postavke OS-a. 2. Koristiti osnovne alate za uređivanje txt datoteka i regularne izraze za pretraživanje tereta. 3. Stvoriti logičke cjeline potrebne za uspostavu datotečnog sustava, stvoriti na njima datotečni sustav i povezati datotečni sustav s jezgrom, komentirati pojam puta i naziva objekta. 4. Stvoriti, pronaći i prikazati objekte datotečnog sustava, pokazati navigaciju po datotečnom sustavu i preusmjeriti izlaze (redirekcija). 5. Identificirati vrste procesa, razlučiti stanja procesa, nadgledati rad i performanse i upravljati procesima. 6. Koristiti ljusku i mogućnosti programiranja ljuske. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama korisnika (8). - Predložiti rješenja za poboljšanje sigurnosti računalnih sustava i podataka na njima (12).