Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Ovladati teorijskom podlogom i praktičnim znanjima MS Windows grupe operacijskih sustava.

Sadržaj predmeta:

Zadaci operacijskog sustava. Osnovna struktura. Osnovni principi rada operacijskih sustava. Procesi. Dretve. Raspoređivanje procesa. Sinkronizacija procesa. Upravljanje memorijom. Datotečni sustavi. Višezadaćni i višekorisnički rad. MS Windows grupa operacijskih sustava. Inačice namijenjene radnim stanicama. Instaliranje i konfiguriranje. Pristup mrežnim servisima. Inačice namijenjene serverima. Sigurnosni aspekti, zakrpe i nadogradnje. Mjerenje performansi računalnog sustava. Zahtjevi za održavanje sa stajališta raspoloživosti i sigurnosti računalnog sustava.

Kompetencije:

Samostalno instaliranje i administriranje Windows grupe operacijskih sustava.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati funkcioniranje suvremenih operacijskih sustava. 2. Prezentirati funkcije procesa i dretvi. 3. Upravljati Windows (stolnim) operacijskim sustavom. 4. Opisati stanje i trendove suvremenih operacijskih sustava i procijeniti njihovu primjenjivost. 5. Shvatiti značaj i vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija operacijskog sustava. 6. Steći temeljna znanja o načinu djelovanja pojedinih komponenti operacijskog sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama korisnika. (8). - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine (13). - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje) (16).