Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o administraciji IT sustava.

Sadržaj predmeta:

Osnovne teorije administracije sustava. Metode, postupci i alati administracije sustava. Microsoft Active Directory infrastruktura. Autentifikacija i autorizacija korisnika sustava. Uvod u Microsoft Powershell 3.0. Administracija diskova i datotečnog sustava. Uvod u Microsft Group Policy tehnike administracije. Rekapitulacija osnova TCP/IP mreža. Uvod u tehnike preklapanja. Uvod u tehnike usmjeravanja. Simulacije administrativnih postupaka u Cisco mrežama. Microsoft System Center porodica alata za upravljanje sustavom.

Kompetencije:

Upravljanje i administracija manjih i srednje velikih sustava.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati administracijske zadaće i sudionike. 2. Koristiti alate i skripte za učinkovitije administriranje račuala 2. Administrirati sustav Active Directory. 3. Upotrebljavati analizatore paketa mrežnog prometa i analizirati zaglavlja protokola. 4. Protumačiti tehnike preklapanja i usmjeravanja. 5. Konfigurirati Cisco IOS na preklopnicima i usmjerivačima. 6. Analizirati i konfigurirati mrežne servise DHCP, DNS i NAC. 7. Biti upoznati s načelima rada Microsoft System Center obitelji. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Predlagati rješenja u području računalstva s analizom i vrednovanjem istog i sličnih rješenja (6). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7). - Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama korisnika (8).