Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje općih znanja o vrstama i uzrocima neispravnosti elektroničkih komponenata i uređaja, o nepovoljnom djelovanju okoline na ispravni rad uređaja te o važnosti preventivnog održavanja. Usvajanje posebnih znanja potrebnih za uspješnu dijagnostiku i održavanje PC računala.

Sadržaj predmeta:

1) Temeljna znanja o održavanju. Efektivnost i efikasnost elektroničkih uređaja. Definicije pouzdanosti i odnos kvalitete i pouzdanosti uređaja. Uzroci i vrste neispravnosti elektroničkih komponenata. Temeljni pojmovi neispravnosti uređaja. Pouzdanost elektroničkih komponenata. Pouzdanost i raspoloživost uređaja. Planiranje radnog vremena za popravak. Funkcionalnost i elektromagnetska kompatibilnost. Preventivno i korektivno održavanje uređaja. Pristup popravku uređaja. Zadaće i razine održavanja. Određivanje količina i asortimana pričuvnih dijelova za održavanje. Osnovna struktura i organizacija sustava održavanja. 2) Dijagnostika i održavanja osobnih računala. Tipične neispravnosti analognih i digitalnih komponenata. Istosmjerni izvori napona. Zaštita od elektrostatskog izboja. Standardi za osobna računala. Komponente minimalne konfiguracije osobnih računala. Plansko održavanje osobnih računala. Programska osnova PC računala. Usklađenost operativnog sustava i sklopova računala, BIOS. Kompatibilnost osobnih računala i problematika kompatibilnosti u praksi. Programi za dijagnostiku PC računala. Problemi rada memorije, procesora, tvrdog diska i jedinice za napajanje. Uvod u praksu traženja neispravnosti i verifikacije ispravnog rada. Rad sa programima za testiranje rada osobnih računala. Metodologija zamjene neispravnih komponenata.

Kompetencije:

Opća znanja iz područja pouzdanosti, pogodnosti za održavanja i sustava održavanja elektroničkih uređaja. Razumijevanje pojmova kvalitete i pouzdanosti uređaja. Identifikacija uzroka i načina kvarova komponenata. Planiranje preventivnog održavanja. Postupci korektivnog održavanja. Praktična primjena osnovnih metoda i postupaka optimalnog pristupa pronalaženju i utvrđivanju neispravnosti u radu elektroničkih uređaja i osobnih računala. Poznavanje sustava održavanja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati parametre efektivnosti, pouzdanosti i pogodnosti za održavanje tehničkih sredstava. 2. Proračunati pokazatelje efektivnosti i temeljem njih rješavati probleme upravljanja sustavom održavanja. 3. Usporediti i vrednovati različita tehnička sredstva sa stajališta korisnika i održavatelja. 4. Primijeniti spoznaje o pouzdanosti i pogodnosti održavanja u realnom sustavu održavanja. 5. Povezati rezultate dijagnosticiranja računala s potrebnim aktivnostima održavanja. 6. Predvidjeti potrebe i voditi program preventivnog održavanja osobnih računala. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati principe i metode održavanja računalnih sustava i provođenja kontrole kvalitete u računalstvu sukladno važećim procedurama i standardima (4). - Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama korisnika (8). - Koristiti stručnu literaturu i znanstvene i stručne resurse na Internetu (15).