Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznavanje s građom računala i aplikacijama raspoložive programske opreme te stjecanje vještina korištenja računala.

Sadržaj predmeta:

Arhitektura digitalnih računala. Operacijski sustavi. Računalne mreže. Obrada teksta pomoću tekst-procesora. Rad s tabličnim kalkulatorom. Rad s programom za izradu prezentacija i obradu slike. Rad s programom za rukovanje informacijama. Korištenje programa za razmjenu poruka i uporaba interneta. Program za pisanje, uređivanje, prevođenje, povezivanje i ispravljanje aplikacijskih programa.

Kompetencije:

Izradba i uređivanje složenog dokumenta. Sastavljanje proračunskih tablica. Uporaba mrežnih servisa. Stvaranje prezentacija.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati i skicirati i protumačiti arhitekturu računalnog sustava. 2. Analizirati hardverske i softverske značajke raspoloživog računalnog sustava.. 3. Napraviti i oblikovati tekstualne dokumente različitih veličina, sadržaja i složenosti. 4. Nacrtati raznovrsne skice i crteže koristeći softverske alate i uklopiti ih u dokument. 5. Primijeniti formule i funkcije za rješavanje numeričkih zadataka u aplikaciji za tablične proračune. 6. Izabrati i grafički prikazati tablično zadane podatke u aplikaciji za tablične proračune. 7. Koristiti servise i usluge računalne mreže, razmjenjivati poruke i pristupati informacijama. 8. Prikupiti relevantne informacije iz raznih izvora i oblikovati ih u primjerenu prezentaciju. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža (3). - Koristiti suvremene programske alate (7).