Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku, za što potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke, i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja.

Sadržaj predmeta:

Gramatika i jezik: kolokacije, složenice; prefiksalna i sufiksalna tvorba riječi, poslovno pismo i CV, opisivanje trendova, frazemi. Stručne teme: nanotehnologija, karijere u računalstvu, elektronički otpad, baze podataka, VoIP, privatnost u digitalnom dobu, cloud computing, green networking, cyber kriminal.

Kompetencije:

Znanje o strukovnoj terminologiji i vještine za brzu i preciznu razmjenu informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte računarstva. Vještine korištenja stručnih i tehničkih priručnika, efikasne uporabe općih i raznih stručnih rječnika. Vještine usmene prezentacije tematskih cjelina. Razvijanje vještine komuniciranja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture ; složene imenice, članove 2. Koristiti stručno nazivlje, kolokacije i fraze iz područja struke 3. Pravilno tvoriti nove riječi uporabom prefiksa i sufiksa 4. Sudjelovati u raspravi o pojedinim temama iz područja održavanja računalnih sustava. 5. Napisati esej, poslovno pismo, životopis i e-poruku na engleskom jeziku 6. Osmisliti i izložiti (samostalno ili u timu) usmenu prezentaciju uz pomoć audio-vizualnih sredstava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Aktivno koristiti engleski jezik u govoru i pismu u području informatike i računalstva (5).