Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku, za što je potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke, i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja.

Sadržaj predmeta:

Gramatika i jezik: neupravni govor, pasivni oblici, naglašavanje, izražavanje budućnosti u govoru, kratice, pogodbene rečenice, pisanje poslovnih pisama. Stručne teme: Povijest World Wide Weba, informacijske tehnologije, green IT, networking, cyber kriminal, speech recognition, robotika, IT poslovi.

Kompetencije:

Znanja o specifičnoj terminologiji i uporabi u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku u vezi s područjem računalnih sustava.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture ; pasiv, upravni i neupravni govor, kondicional, članove 2. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke 3. Sudjelovati u raspravi o pojedinim temama iz područja održavanja računalnih sustava. 4. Na engleskom jeziku izraziti i argumentirati slaganje i neslaganje te predviđanja događaja. 5. Izložiti vlastita kritička promišljanja o povezanosti održivog razvoja i informacijskih tehnologija te ekološki prihvatljivim tehnologijama i problemima. 6. Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja održavanja računalnih sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Aktivno koristiti engleski jezik u govoru i pismu u području informatike i računalstva (5).