Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku za što potrebno poznavanje leksika i gramatike. Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke i to čitanja, slušanja, govorenja i pisanja.

Sadržaj predmeta:

Gramatika: Glagoli i glagolska vremena. Pasiv u sadašnjosti i prošlosti te u opisivanju procesa. Izražavanje mišljenja, stavova i davanje savjeta, brojevi i brojevni izrazi, množina imenica, komparacija pridjeva, odnosne rečenice. Stručne teme: računala i internet, vrste računala, arhitektura računala, računalna memorija, softver, računalna sigurnost, poznate osobe u području IT.

Kompetencije:

Znanja o specifičnoj terminologiji i uporabi u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku u vezi s područjem računalnih sustava.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture ; sadašnja i prošla gramatička vremena 2. Pravilno tvoriti nove riječi uporabom prefiksa i sufiksa i množinu imenica 3. Opisati tijek tehničkog procesa 4. koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke. 5. Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja održavanja računalnih sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Aktivno koristiti engleski jezik u govoru i pismu u području informatike i računalstva (5).