Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o koncepciji baze podataka i mogućnostima korištenja relacijskih baza podataka u informacijskom sustavu.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi. Sustav za upravljanje bazom podataka. Relacijske baze. Osnove jezika SQL. Model entiteti-veze. Normalizacija baze podataka. Napredni SQL upiti. Uvod u programiranje baze podataka. Osnove jezika PL/SQL. Napredne tehnike programiranja baze podataka. Sigurnost baze podataka.

Kompetencije:

Osposobljenost za opću funkciju administriranja baza podataka. Razumijevanje i samostalno korištenje SQL upita na relacijsku bazu podataka. Osposobljenost za definiranje korisničkih pogleda na bazu podataka i za timski rad s korisnicima baze podataka. Razumijevanje i administriranje podataka na organizacijskoj razini. Razumijevanje koncepta programiranja baze podataka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Dizajnirati bazu podataka i koristiti je u izradi programskih rješenja. 2. Napraviti ER dijagram baze podataka. 3. Koristiti SQL programski jezik u izradi programske podrške. 4. Identificirati mehanizme kontrole pristupa bazama podatka. 5. Primijeniti tehnička znanja i vještine za rješavanje problema izrade fizičkog modela baze podataka. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima (2). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7). - Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore (9). - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje) (16).