Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja i praktičnih vještina iz tehničkog crtanja i izrade tehničke dokumentacije.

Sadržaj predmeta:

Pojam projiciranja i vrste projekcija. Crte, tehničko pismo, formati, mjerila. Prostorno predočavanje. Skiciranje u ortogonalnoj projekciji. Kotiranje. Oznake kvalitete obrade na crtežu. Tolerancije i dosjedi na radioničkim i sklopnim crtežima. Korištenje računala u izradi tehničke dokumentacije. Računalna grafika 2D CAD (Autocad 2017).

Kompetencije:

Poznavanje vrsta projekcija i pravila projiciranja. Samostalna izrada i korištenje konstrukcijske dokumentacije. Osposobljenost za primjenu računala pri izradi tehničke dokumentacije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati projekcije osnovnih geometrijskih elemenata 2. Skicirati 2D i 3D projekcije tijela; 3. Definirati namjenu i sadržaj skice, radioničkog crteža i crteža sklopa; 4. Nacrtati radionički crtež i crtež sklopa primjenom CAD programa; 5. Definirati oblik, dimenzije i sve druge konstrukcijske i tehnološke parametre dijela i sklopa prema radioničkom, odnosno sklopnom crtežu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - skicirati ustroj organizacije za zračni prijevoz i organizacije za održavanje zrakoplova, motora ili dijelova - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumjevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: -Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila -Provoditi sustav kvalitete u održavanju motornih vozila -Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila