Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s osnovama automatskog upravljanja za prepoznavanje, primjenu i održavanje sustava automatskog upravljanja na motornim vozilima.

Sadržaj predmeta:

Automatizacija, upravljanje i regulacija, primjena regulacije u tehnici mehatroničkih sustava. Matematički opis dinamičkih sustava. Analiza temeljnih karakteristika regulacijskog kruga. Opis sustava automatskog upravljanja, upravljanje tehničkim procesima motornog vozila ili zrakoplova, opis elementa – dinamičke komponente (mikroračunala i PLC-ovi, senzori, aktuatori, sučelja itd.), analiza i sinteza procesa upravljanja, analiza i podešavanje regulatora.

Kompetencije:

Razumijavanje procesa automatskog upravljanja i dinamičkih komponenti sustava. Sposobnost analize karakteristika sustava automatskog upravljanja na primjeru uređaja na motornim vozilima. Određivanje parametara sustava u cilju održavanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti svojstva sustava automatskog upravljanja 2. Analizirati i kategorizirati tehničke procese motornih zrakoplova 3. Usporediti i modificirati dinamičke komponente sustava automatskog upravljanja 4. Analizirati stabilnost sustava automatskog upravljanja analitičkim i grafo-analitičkim postupkom 5. Odabrati primjereni sustav upravljanja u rješavanju manje složenih problema mehatronike na zrakoplovima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje zrakoplova: - primjeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizacijiza održavanje zrakoplova - riješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova - koristiti informatičku tehnologiju I elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje