Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznavanje s modernim tehnologijama održavanja motornih vozila. Poseban naglasak na dijagnostiku i korištenje elektroničkih test uređaja, te postupke održavanja sastavnica vozila.

Sadržaj predmeta:

Postupci održavanja motornih vozila: pregledi motornih vozila, tehnička dijagnostika, postupci rasklapanja i sklapanja, defektacija sastavnica, postupci zamjene sklopova i dijelova, podešavanja: spojnice, mjenjača stupnja prijenosa, razvodnika pogona i diferencijala, prijenosnih i pogonskih vratila, pogonskih mostova, ovjesa i kotača. Dijagnostika i održavanje uređaja za upravljanje i kočenje. Dijagnostika i postupci održavanja elektronskih i električnih uređaja i opreme motornih vozila. Održavanje specijalnih sastavnica i uređaja motornih vozila. Postupci zaštite i čuvanja motornih vozila. Mjere tehničke zaštite.

Kompetencije:

Teorijska i praktična znanja iz tehnoloških procesa održavanja sklopova i uređaja vozila. Osposobljenost za projektiranje i upravljanje procesom održavanja motornih vozila.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati značajke i utjecaj uvjeta eksploatacije na motorna vozila 2. Identificirati radne procese kod složenih sustava motornih vozila 3. Procijeniti procese održavanja i odabrati optimalne postupke održavanja 4. Koristiti suvremene metode i uređaje za utvrđivanje tehničkog stanja vozila 5. Primijeniti odgovarajuće organizacijske i tehnološke postupke održavanja vozila 6. Normirati tehnološke postupke održavanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati svojstva i funkciju održavanja motornih vozila - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju pitanja iz motornih vozila - Prezentirati analizu stanja motornih vozila - Primijeniti vještine timskog rada u servisiranju motornih vozila