Ects: 5
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje s temeljnim pojmovima održavanja i modernim tehnologijama održavanja vozila. Poseban naglasak na dijagnostiku i korištenje elektroničkih test uređaja te postupke održavanja sastavnica motora i uređaja.

Sadržaj predmeta:

Teorijske podloge održavanja motornih vozila. Postupci održavanja glavnih dijelova motora i uređaja motora; pregledi i tehnička dijagnostika, postupci rasklapanja i sklapanja, defektacija sastavnica, postupci zamjene sklopova i dijelova i podešavanja: pokretnih i nepokretnih dijelova motora, uređaja za napajanje gorivom i zrakom, uređaja za hlađenje, uređaja za podmazivanje, uređaja za paljenje, elektronskih i električnih uređaja i opreme motora. Mjere tehničke zaštite.

Kompetencije:

Teorijska i praktična znanja iz tehnoloških procesa održavanja sklopova i uređaja motora. Osposobljenost za projektiranje i upravljanje procesom održavanja motora na vozilima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati značajke i utjecaj uvjeta eksploatacije na motorna vozila 2. Identificirati radne procese kod složenih sustava motornih vozila 3. Procijeniti procese održavanja i odabrati optimalne postupke održavanja 4. Koristiti suvremene metode i uređaje za utvrđivanje tehničkog stanja vozila 5. Primijeniti odgovarajuće organizacijske i tehnološke postupke održavanja vozila 6. Normirati tehnološke postupke održavanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati svojstva i funkciju održavanja motornih vozila - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju pitanja iz motornih vozila - Prezentirati analizu stanja motornih vozila