Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz područja mehaničke obrade materijala.

Sadržaj predmeta:

Lijevanje. Zavarivanje. Lemljenje. Lijepljenje. Postupci oblikovanja deformiranjem. Obrada materijala odvajanjem čestica. Tehnološka oprema za pojedine postupke obrade materijala. Proizvodnja i obrada polimera i kompozita. Osnovni tehnološki parametri pojedinih postupaka mehaničke obrade. Primjeri tehnoloških postupaka popravka i izrade dijelova motora, vozila ili zrakoplova.

Kompetencije:

Kombiniranje tehnoloških procesa obrade materijala bez odvajanja čestica i s odvajanjem čestica. Planiranje tehnološke opreme za pojedine postupke obrade. Definiranje tehnološkog procesa popravka ili izrade rezervnih dijelova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prikazati i planirati postupak lijevanja materijala 2. Prikazati i planirati postupke zavarivanja, lemljenja i lijepljenja 3. Prikazati i planirati postupke oblikovanja deformiranjem 4. Prikazati i planirati postupke obrade odvajanjem čestica 5. Integrirati tehnološke postupke i opremu u procesu izrade i popravka dijelova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - primjeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizacijiza održavanje zrakoplova - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - proračunati potrebne djelove za održavanje zrakoplova i izračunati potreban materijal i broj dijelova na skaladištu za održavanje zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila