Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz efektivnosti tehničkih sustava i integralne logističke potpore tehničkim sustavima.

Sadržaj predmeta:

Temeljni pojmovi. Integralna logistička potpora. Efektivnost složenih tehničkih sustava. Troškovi životnog ciklusa. Pouzdanost i modeli otkaza. Pouzdanost popravljivih sustava. Raspoloživost (spremnost). Pogodnost za održavanje. Modeli održavanja. Normiranje i upravljanje zalihama pričuvnih (rezervnih) dijelova. Upravljanje održavanjem.

Kompetencije:

Samostalnost primjene teorijskih znanja iz efektivnosti tehničkih sustava u području pouzdanosti i u procesu logističke potpore složenih sustava, s naglaskom na procesima održavanja tehničkih sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati parametre pouzdanosti i pogodnosti za održavanje tehničkih sredstava 2. Rješavati probleme upravljanja sustavom eksploatacije tehničkih sredstava 3. Uspostaviti suradnju s konstruktorima, proizvođačima, korisnicima i održavateljima u razvoju, proizvodnji i opremanju s tehničkim sredstvima prilagođenim eksploataciji 4. Usporediti i vrednovati različita tehnička sredstva sa stajališta korisnika i održavatelja 5. Primijeniti spoznaje o pouzdanosti u odnosu na troškove održavanja u realnom sustavu i procesima eksploatacije za koje je odgovoran Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - primjeniti koncept sustava kvalitete u organizaciji zračnog prijevoznika i u organizacijiza održavanje zrakoplova - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - razlikovati i opisati profesionalnu, etičku odgovornost i ljudski čimbenik u održavanju zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Opisati svojstva i funkciju održavanja motornih vozila - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Prezentirati analizu stanja motornih vozila