Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje s načinom ispitivanja motornih vozila radi održavanja njihove ispravnosti, principima i metodama u njihovom ispitivanju.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi o ispitivanju motornih vozila, mjernim metodama, instrumentima i instalacijama. Propisi o motornim vozilima: homologacijski propisi, ostali nacionalni i međunarodni propisi i norme. Ispitivanje svojstava: ispitivanje vozila na tehničkom pregledu, vučna i kočna svojstva, karakteristike kočenja, utjecaj vozila na okoliš, ispitivanje radnih opterećenja. Stacionarna mjerenja. Identifikacija vozila. Dimenzije vozila. Masa vozila. Nosivost vozila. Centar mase vozila. Ispitni uređaji i instrumenti. Mjerenje snage. Mjerenje sastava ispušnih plinova. Sigurnost vozila: stabilnost vozila na putu i izvan njega, propisi, prevrtanje i sudar. Ispitivanje pouzdanosti: planovi ispitivanja, simuliranje radnih uvjeta, ubrzana ispitivanja.

Kompetencije:

Osposobljenost za sudjelovanje u pripremi i realizaciji procesa mjerenja performansi vozila i njegovih sustava, za ispitivanje kompletnih motornih vozila. Izradba izvješća o obavljenim mjerenjima i ispitivanjima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Organizirati postupak tehničkih pregleda motornih vozila 2. Voditi postupak provjere ispravnosti motornih vozila 3. Usporediti vučna i kočna svojstva vozila 4. Provjeriti usklađenost dobivenih rezultata ispitivanja sa zakonskim normama 5. Planirati i voditi različita mjerenje fizikalnih veličina električnim putem 6. Predložiti primjenu postupaka mjerenja performansi motornih vozila 7. Organizirati i voditi postupak kontrole prerađenih vozila Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila -Analizirati svojstva i performanse motornih vozila -Primijeniti tehnološke procese održavaja motornih vozila -Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima