Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usavršavanje strukovne terminologije, brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja motornih vozila, uporaba stručnih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Primjena znanja engleskog jezika u opisu kvarova i predlaganju mogućih rješenja, sigurnost u vožnji, zdravlje i sigurnost na radu. Upute za izradu prezentacija. Metode prezentiranja. Održavanje sastanaka.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje stručne literature te razviti i koristiti komunikacijske i prezentacijske vještine u profesionalnom okruženju.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture. 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke. 4. Komentirati i razmjenjivati mišljenja na teme iz područja održavanja motornih vozila 5. Izložiti vlastita kritička promišljanja o povezanosti održivog razvoja i razvoja automobilske industrije 6. Napisati, poslovno pismo, životopis ili e-poruku i jednostavniji stručni tekst na engleskom jeziku Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju motornih vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja na održavanju motornih vozila