Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz područja električnih i elektroničkih sustava na motornim vozilima.

Sadržaj predmeta:

Električni sustav motornih vozila i njegovi podsustavi. Osnovni zakoni elektrotehnike i njihova primjena u izgradnji i dimenzioniranje električnih sustava. Osnovne karakteristike pasivnih elektroničkih elemenata ugrađenih u električnom sustavu motornih vozila (otpornici, kondenzatori, zavojnice, diode, tranzistori, tiristori). Izvori električne energije na motornim vozilima: generatori, akumulatori i električni pokretači. Električne sheme spajanja elemenata. Osnove električnih mjerenja i provjere ispravnosti određenih elemenata i sklopova električnih sustava, detekcija kvara. Zahtjevi na elemente sustava ovisno o uvjetima vožnje (električno opterećenje). Podsustav paljenja: baterijski s platinama, elektronički sustavi paljenja. Ostali podsustavi: ABS, TCS, ESP, klima, zračni jastuk, sustav svjetala, sustav pranja i brisanja vjetrobrana, blokada rada motora, centralno zaključavanje te ostali električni pribor suvremenih automobila. Radio i telekomunikacijski uređaji u automobilima. CAN sustavi. Sustavi dijagnostike na vozilima.

Kompetencije:

Identifikacija električnih sustava koji se nalaze na motornim vozilima, s osnovnim elementima sustava i njihovom ulogom u pravilnom funkcioniranju sustava. Osposobljenost za čitanje električnih shema, dijagnosticiranje kvara i provjeru ispravnosti pojedinih elemenata i sustava u cjelini.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati električne i elektroničke sustave u vozilu 2. Identificirati radne procese kod složenih sustava motornih vozila 3. Koristiti suvremene metode i uređaje za utvrđivanje tehničkog stanja električnih i elektroničkih sustava 4. Primijeniti odgovarajuće organizacijske i tehnološke postupke održavanja električnih i elektroničkih sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila