Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s propisima iz područja zaštite na radu, opasnostima i štetnostima u radnom okolišu i načinu zaštite.

Sadržaj predmeta:

Uređivanje i provedba zaštite na radu. Obveze poslodavaca u zaštiti na radu. Procjena rizika nastanka opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu optičara. Zaštita od požara poslovnog prostora i radnog procesa. Ispitivanje strojeva, uređaja i instalacija te radnog okoliša. Obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu. Medicina rada i prva pomoć. Znakovi i sigurnosne upute. Čuvanje i vođenje evidencija te isprava iz područja zaštite na radu.

Kompetencije:

Studenti svladavanjem gradiva ovog kolegija stječu obrazovanje neophodno svakom poslodavcu, poduzetniku ili obrtniku i propisano Zakonom o zaštiti na radu te time stječu i formalne zakonske osnove iz područja zaštite na radu za vođenje optičarske radnje.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti pojmove iz područja sigurnosti na radu i zaštite zdravlja. 2. Identificirati i specificirati razine rizičnih pojava (opasnosti, štetnosti i napora). 3. Predložiti mjere za otklanjanje ili smanjivanje opasnosti. 4. Objasniti ulogu medicine rada u organizaciji zaštite na radu. 5. Objasniti značenje znakova sigurnosti prema obliku i boji. 6. Voditi propisane evidencije iz zaštite na radu. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje