Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa principima analize i korekcije binokularnog vida.

Sadržaj predmeta:

Osnove binokularnog vida. Binokularno ujednačavanje - postupci. Očna motorika, heteroforija, heterotropija, fiksacijska disparacija. Testiranje očne motorike (Cover, Hirschberg, PPK). Stereoskopski vid. Postupci mjerenja heteroforije (Maddox, Bagolini, Osterberg, Schober, Graeffe, Synoptophor). Postupak i korekcija po MKH.

Kompetencije:

Sposobnost detektiranja abnormalnog očno-motoričnog aparata, razlikovanje između heteroforija i heterotropija, svladanje postupaka za binokularno ujednačavanje i postizanje refrakcijske ravnoteže. Razumijevanje funkcije stereoskopskog vida i sposobnost testiranja iste. Sposobnost mjerenja heteroforije i –tropije na različitim testima te razlikovanja motorične i senzorične kompenzacije heteroforije sa određenim specifičnim testovima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Klasificirati stupanj binokularnog vida 2. Napraviti binokularno izjednačavanje 3. Obrazložiti forije, tropije i fiksacijsku disparaciju 4. Napraviti funkcionalne testove za testiranje očne motorike 5. Izmjeriti heteroforije i odrediti prizmatski otklon fiksnih linija 6. Analizirati djelovanje stakla za korekciju heteroforije u primarnom pogledu 7. Ocijeniti stanje stereoskopskog vida 8. Sposobnost primjene znanja u praski 9. Sposobnost timskog rada Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Izraditi svrsishodan plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova. -Indirektno detektirati abnormalna stanja optičkih medija oka te najčešće lezije mrežnice i vidnog živca uz primjenu funkcionalnih testova -Identificirati bolesti oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu -Analizirati probleme vida i predlagati korektivna rješenja -Procijeniti i rangirati abnormalna stanja oka prema ozbiljnosti te prema potrebi uputiti u daljnju obradu -Izraziti svoje probleme, stavove, ideje, rješenja i projekte kroz javno prezentiranje