Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa principima analize i korekcije binokularnog vida.

Sadržaj predmeta:

Osnove binokularnog vida. Binokularno ujednačavanje - postupci. Očna motorika, heteroforija, heterotropija, fiksacijska disparacija. Testiranje očne motorike (cover, Hirschberg, PPK). Stereoskopski vid. Postupci mjerenja heteroforije (Maddox, Bagolini, Osterberg, Schober, von Graefe, synoptophor). Postupak i korekcija po MKH.

Kompetencije:

Sposobnost detektiranja abnormalnog očno-motoričnog aparata, razlikovanje heteroforije i heterotropije, svladavanje postupaka za binokularno izjednačavanje i postizanje refrakcijske ravnoteže. Razumijevanje funkcije stereoskopskog vida i stjecanje sposobnosti testiranja iste. Sposobnost mjerenja heteroforije i heterotropije na različitim testovima te razlikovanje motorične i senzorične kompenzacije heteroforije putem specifičnih testova.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Procijeniti stupanj binokularnog vida i ispitati binokularnu ravnotežu 2. Provjeriti očnu motoriku pomoću funkcionalnih testova 3. Provjeriti prisutnost heteroforije i heterotropije i odrediti prizmatični otklon fiksnih linija 4. Procijeniti stanje stereoskopskog vida 5. Razlikovati motoričku od senzoričke kompezacije putem specifičnih testova 6. Objasniti forije, tropije i fiksacijsku disparaciju Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova - Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke