Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Dati studentima osnovno znanje o razvoju oka kod djeteta, o anomalijama i devijacijama koje nastaju kod razvoja oka i binokularnog vida, o testovima i tehnikama ispravljanja vida. Naučiti studente kako uočiti, procijeniti i objasniti odstupanje od normalnog razvoja oka i vida.

Sadržaj predmeta:

Razvoj oka: normalni prenatalni razvoj. Anomalije kod prenatalnog razvoja. Normalni postnatalni razvoj. Optometrijski pregled: povijest slučaja. Provjera prednje i stražnje očne sobice. Objektivna mjerenja ametropije. Mjerenje oštrine vida prilagođeno dječjem uzrastu. Mjerenje akomodacije. Provjera binokularnog vida. Vidno polje. Provjera kolornog vida. Osjetljivost na smanjeni kontrast. Psihološki aspekt odnosa prema djetetu. Dodaci za vid kod djece. Zahtjevi koje dječje naočale moraju zadovoljavati. Pripasivanje kontaktnih leća. Pomagala za slabiji vid. Tretman sekundarnih anomalija. Ambliopija. Fiksacijski poremećaj. Tretman nepravilne mrežnične korespondencije. Tretman pomanjkanja fuzije i akomodacije. Tretman paralitičnog strabizma. Disleksija. Nistagmus.

Kompetencije:

Studenti će usvojiti znanje o pravilnom razvoju oka i vida kod djece te će znati procijeniti odstupanja od normalnog razvoja, znati postupke i tehnike za korekciju nastalih nepravilnosti.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati razvoj refrakcijskih grešaka oka kod djece i njihovu epidemiologiju 2. Ocijeniti binokularni vid, njegov razvoj i kvalitetu 3. Ustanoviti razliku između konkomitantnog i paralitičkog strabizma te svaki opisati 4. Objasniti uzroke nastanka nistagmusa 5. Komentirati kolorni vid, kontrastni vid i akromatopsiju 6. Opisati uzroke nastanka slabovidnosti i definirati slabovidnost Navedeni ishodi studija: - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke