Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti osnove kemije kao podlogu za lakše razumijevanje kemijskih procesa u čovjeku i farmakologiji te naučiti kemijske procese u kontaktnim lećama i otopinama za čišćenje, dezinfekciju i čuvanje kontaktnih leća.

Sadržaj predmeta:

Osnove anorganske i organske kemije. Materijali kontaktnih leća, osnovni zahtjevi, sastav smjese, osobine, kemijski i fizikalni postupci te utjecaj na površinske karakteristike leća, analiza procesa i određivanje materijala. Kemija u kontaktnim lećama, depoziti, interakcija depozita i mikroorganizama, sredstva za čišćenje i čuvanje te ostali sastojci u sredstvima za kontaktne leće. Interakcija lijekova i kontaktnih leća. Tekućine za kontaktne leće i ekologija.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje procesa proizvodnje leća te za razumijevanje kemijskih procesa u kontaktnim lećama kod nošenja i kod održavanja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati osnovne kemijske pojmove i javno ih izložiti. 2. Povezati uzroke i posljedice kemijskih promjena tvari koristeći informacije iz različitih izvora. 3. Razlučiti važnost osnovnih kemijskih reakcija za proizvodnju kontaktnih leća i samostalno ih prezentirati. 4. Izdvojiti prednosti međumolekulskog povezivanja u izradi polimernih materijala. 5. Prezentirati vrste kemijskih veza u polimernim materijalima. 6. Analizirati važnost pravilnog odabira sredstava za čišćenje kontaktnih leća radom u grupi. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu