Ects: 5
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o građi i životnim funkcijama čovječjeg tijela radi boljeg shvaćanja i stvaranja podloge za slušanje predmeta Anatomija i fiziologija oka te Osnove opće patologije i bolesti oka.

Sadržaj predmeta:

Ustrojstvo ljudskog tijela. Osnove mikroskopske anatomije. Kostur i mišićje. Srce i fiziologija srca. Krvne i limfne žile te fiziologija krvnog optjecaja. Središnji živčani sustav. Periferni živčani sustav. Funkcije živčanoga sustava. Osjetila i koža. Dišni sustav i njegove funkcije. Probavni sustav i njegove funkcije. Mokraćni i spolni sustav i njegove funkcije. Izmjena tvari i energije, promet tekućina, vitamini. Krv, krvne stanice, krvne skupine, imunosni sustav. Sustav žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, hormoni.

Kompetencije:

Svladavanje općih pojmova o morfologiji i ustrojstvu pojedinih anatomskih struktura, organa i organskih sustava temeljne su spoznaje koje omogućuju daljnja proučavanja i saznanja u tijeku studija. Na znanja iz područja anatomije nadovezuje se sva ostala pretklinička i klinička proučavanja nužna u obavljanju poslova i zadataka studenata očne optike.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1.Opisati sve organske sustave čovjeka 2.Objasniti vezu anatomskih i fizioloških sustava čovjeka 3.Opisati anatomsku i fiziološku povezanost oka čovjeka s drugim anatomskim sustavima 4.Jasno prosuđivati anatomsku i fiziološku ulogu anatomije i fiziologije čovjeka u biotehnološkim znanostima 5.Logički prosuđivati postavljena pitanja iz humane anatomije i fiziologije 6.Prezentirati ulogu živčanog sustava u sveukupnosti funkcioniranja organizma Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Objasniti osnovne funkcije i anatomiju oka u odnosu na cjelokupni ljudski organizam - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje